AVU-fagpakker

Lige midt i byen

Skræddersyede forløb

Hurtigt videre

Om AVU-fagpakker

 På Aarhus HF & VUC tilbyder vi en række fagpakker på 9. og 10. klasses niveau, som er tilpasset forskellige behov for uddannelse.

Når du har afsluttet en af fagpakkerne, vil du være rustet til at fortsætte dit videre uddannelsesforløb

KLAR TIL ERHVERVSUDDANNELSE

KLAR TIL ERHVERVSUDDANNELSE

For dig, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse, men har brug for faglig opkvalificering i specielt dansk og matematik.

STARTPAKKE FOR TOSPROGEDE

STARTPAKKE FOR TOSPROGEDE

For dig, som har brug for at forbedre dit danske sprog og gerne vil have forudsætninger for at starte på en grunduddannelse.

JOB & UDDANNELSE

JOB & UDDANNELSE

For dig, der har brug for en fleksibel tilrettelæggelse, hvor du kan kombinere fag på Fjernundervisning med fag på skolen.

ALMEN FORB.EKSAMEN

ALMEN FORB.EKSAMEN

For dig, der vil studere videre på 2-årig HF. Hvis du består forløbets fag og niveauer, er du garanteret optag på 2-årig HF.

9. OG 10. KLASSE FOR ORDBLINDE

9. OG 10. KLASSE FOR ORDBLINDE

For ordblinde der gerne vil have en kompetencegivende uddannelse med dansk, matematik, samfundsfag og engelsk som kernefag.

STUDIEBUSSEN

STUDIEBUSSEN

For dig, der har brug for et fagligt løft i dansk, engelsk og matematik og for vejledning om valg af fremtidig uddannelse.

AVU-fagpakker

Klik på boksene og læs mere om de forskellige AVU-fagpakker, vi tilbyder.

Her kan du se læreplaner for alle AVU-fag

 

Kom i gang med AVU-fagpakker

Hvis du vil vide mere om AVU-fagpakker, så kontakt studievejledningen.
Læs mere om optagelse, adgangskrav og ansøgningsfrist under Søg om optagelse.
Der er deltagerbetaling på fag på AVU. Har du mindst 23 timer om ugen er du SU-berettiget. Læs mere under Priser & SU.

Roter venligst din telefon for at se siden