KLAR TIL ERHVERVSUDDANNELSE!

For dig, der gerne vil ind på en erhvervsuddannelse

Sådan bliver du klar til erhvervsuddannelse

Denne fagpakke er for dig, som gerne vil ind på en erhvervsuddannelse, men som har brug for faglig opkvalificering i specielt dansk og matematik.

Du skal have følgende fag:

  • Dansk G
  • Supplerende dansk (FVU-læsning)
  • Matematik G
  • Hertil: Engelsk og Samfundsfag

Fagpakken er et halvårsforløb, som starter i hhv. august og januar.

Her kan du se læreplaner for alle AVU-fag

Kom i gang med Klar til Erhvervsuddannelse!

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer i gang med AVU, så kontakt Studievejledningen.

Læs mere om optagelse, adgangskrav, ansøgningsfrist og undtagelser under Søg om optagelse.

Der er deltagerbetaling på AVU-fag. Har du mindst 23 timer om ugen, er du SU-berettiget. Læs mere under Priser & SU.

Roter venligst din telefon for at se siden