Coronavirus

Her får du overblik over seneste nyt og anvisninger om coronavirus/covid-19

12. oktober

Hvis du har været ude at rejse i efterårsferien og været i et land, hvor Udenrigsministeriet på grund af COVID 19 fraråder alle rejser til (orange land), skal du følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst.

Link til retningslinierne: sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation

 

1. oktober

En kursist på HF-enkeltfag har i dag informeret os om, at vedkommende er testet positiv for COVID-19.

Vi har derfor haft kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har rådgivet os i det konkrete tilfælde.

Kursisten går på et danskhold, hvor den gruppe, kursisten er i, betragtes som nære kontakter og derfor er sendt hjem og skal testes 2 gange. 

Resten af danskholdet er blevet orienteret på holdet og har fået sms om, at en af deres holdkursister er testet positiv, og de skal være særligt opmærksomme på symptomer på COVID-19 og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Kursistens undervisere er selvfølgelig også orienteret.

Det har ingen konsekvenser for skolens øvrige kursister og medarbejdere.

25. september

En kursist på HF-enkeltfag har i dag informeret os om, at vedkommende er testet positiv for COVID-19.
Vi har derfor haft kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har rådgivet os i det konkrete tilfælde.
Kursisten går på et idrætshold, hvor den gruppe, kursisten er i, betragtes som nære kontakter og derfor er sendt hjem og skal testes 2 gange.

Resten af idrætsholdet og øvrige hold, kursisten går på, har fået sms om, at en af deres holdkursister er testet positiv, og de skal være særligt opmærksomme på symptomer på COVID-19 og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Kursistens undervisere er selvfølgelig også orienteret.

Det har ingen konsekvenser for skolens øvrige kursister og medarbejdere.

 

23. september

Corona-smitten breder sig for hurtigt og primært blandt unge mennesker.

Derfor har Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil lavet denne video, hvor hun bl.a. opfordrer til at skære ned på fester og større, private forsamlinger samt til at få hentet smittestop-app'en, så vi kan få brudt smittekæderne. Se videoen her

I samme forbindelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en pjece rettet mod  de unge

21. september

Her kan du se, hvad du skal foretage dig ift. deltagelse i undervisning, hvis du har symptomer på corona, skal testes / afventer testsvar:

Helt generelt gælder følgende regler, hvis du har / har mistanke om corona:

 • Hvis du har mistanke om Covid 19 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du kontakter egen læge for at blive vurderet og evt. henvises til en test.
 • Hvis du skal testes, skal du isolere dig hjemme, indtil du har en negativ test.
 • Hvis din test viser, at du har corona, skal du straks tage kontakt til skolens reception, og du vil blive kontaktet af en leder med henblik på smitteopsporing af dine nære kontakter. Du skal isolere dig hjemme og først komme i skole 48 timer efter, dine symptomer er ophørt.
 • Hvis du har symptomer og ikke bliver testet, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, dine symptomer er ophørt.

 

Hvis du har mistanke om COVID 19 eller venter hjemme på en test / resultat af en test gælder følgende regler ang. deltagelse i fjernundervisning:

Du har ret til at følge undervisningen som fjernundervisning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Du skal tage kontakt til dine lærere og fortælle, at du har mistanke om COVID 19 og derfor gerne vil følge undervisningen hjemmefra som fjernundervisning.
 • Du skal være studieaktiv, dvs. at du følger med i dagens lektie hjemmefra, laver de opgaver der er lagt ud og deltager i gruppearbejde ved fx at skrive med i Google Docs osv.

VIGTIGT! Du skal kunne dokumentere din mistanke om COVID19 ved at fremvise dit testresultat på skolen. Hvis din test er negativ, tager du den med i skole og fremviser den i receptionen, straks efter du har modtaget den. Hvis din test er positiv, mailer du testen med dit navn og kursistnummer til info@aarhushfogvuc.dk.

 

Du har igen ret til at følge fremmødebaseret undervisning, når følgende er opfyldt:

 • Du kan møde på skolen igen når der foreligger en negativ test, og du er symptomfri.
 • Hvis du ikke er testet, skal du blive hjemme i 48 timer efter dine symptomer er ophørt.
 • Hvis en test viser, at du har corona, må du komme i skole 48 timer efter, dine symptomer er ophørt.

 

 

Hvis du er i tvivl, om du må komme i skole, så kontakt skolen på 8732 2500.

 

11. september

En kursist på AVU har i dag informeret os om, at han er testet positiv. Vi har haft kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed. De tager hånd om den konkrete kontaktopsporing. Efter anvisning fra Styrelsen for Patientsikkerhed har vi sendt sms til kursisterne på de 2 hold, hvor kursisten går og orienteret om, at en af deres holdkursister er testet positiv, og at de skal være særlig opmærksomme på symptomer på COVID-19 og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ikke, at det er nødvendigt at hjemsende kursister eller medarbejdere, da der ikke har været nærkontakt mellem kursisterne på holdet. Alle kursister på de to hold er blevet informeret. Styrelsens anbefaling er, at kursisterne på de to hold fortsat kommer i skole, og at de alle skal være opmærksomme på symptomer – det skal vi alle i denne tid.

Det har ingen konsekvenser for skolens øvrige kursister og medarbejdere.

4. september

Fra og med på mandag den 7. september er Aarhus HF & VUC igen fuldt åben for fysisk fremmøde. Vi ser frem til at kursister og lærere igen kan møde ind på skolen, men minder også om, at Covid-19 er ikke væk, og at vi på skolen har nogle regler, der skal overholdes.

Du kan orientere dig om skolens initiativer og adfærdsregler her: Adfærdsregler for medarbejdere og kursister, skoleåret 2020

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har symptomer på COVID19

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du er nær kontakt til en person, der er testet positiv for COVID19

 

28. august

Sundhedsmyndighederne har i dag meddelt, at de særlige coronarestriktioner nu ophæves i Aarhus, herunder også restriktionerne på fysisk fremmøde på Aarhus HF & VUC.

Skolen har i denne uge udmeldt en plan for gradvis genåbning af fysisk undervisning i næste uge (uge 36) kombineret med fortsat virtuel undervisning i nogle fag og tilrettelæggelser frem til fredag den 4. september. Den plan, som du kan se på forsiden af Studieinfo, holder vi i udgangspunktet fast i. Der kan dog komme mindre justeringer i løbet af næste uge. Hvis disse justeringer kommer til at gælde for dig, bliver du særskilt informeret.

Fra mandag den 7. september er skolen igen fuldt åben for fysisk fremmøde. 

24. august

På Aarhus HF & VUC har vi planlagt, at udvalgte kursistgrupper fra og med  tirsdag den 25. august i begrænset omfang kan tilbydes fremmødebaseret undervisning et halvt hold ad gangen frem til og med 4. september.

Her til aften er der udsendt pressemeddelelse fra sundhedsmyndighederne med budskabet: ”Sundhedsmyndighederne finder, ud fra en samlet vurdering af smittesituationen i Aarhus, at fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne i Aarhus gradvist kan påbegyndes med virkning fra i morgen tirsdag den 25. august. Her kan du se nyheden fra Sundhedsministeriet 

Den mulighed har vi således allerede benyttet os af, og de pågældende kursister er allerede blevet informeret herom. Så hvis du går hos os, er du blevet informeret, såfremt du skal møde op. Hvis du ikke er blevet informeret herom, skal du i udgangspunktet modtage virtuel undervisning til og med 4. september.

20. august

Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at de særlige restriktioner, der gælder i Aarhus Kommune, forlænges til og med fredag den 4. september. Det betyder, at virtuel undervisning fortsætter til og med fredag den 4. september.

Vi håber at kunne åbne for fysisk fremmøde mandag den 7. september.

 

10. august: Opstart af virtuel undervisning

Er du Online-kursist?

 • Nedenstående info om opstart af virtuel undervisning gælder ikke dig!
 • Onsdag den 12. august vil du modtage sms om opstart (skulle du før 12. august have modtaget sms fra Aarhus HF & VUC, så se bort fra denne).


Gældende for alle kursister fraregnet Online-kursister:
I forbindelse med at skolen grundet Covid-19 lukker for fysisk fremmøde foreløbig til og med 23. august, bliver der i kommende uge opstart af virtuel undervisning. I nedenstående dokumenter kan du orientere dig om, hvordan du kommer i gang med virtuel undervisning.

Vælg din tilrettelæggelse her:

8. august: Skolen lukker for fysisk fremmøde frem til 24. august

Pga. høje corona-smittetal i aarhusområdet anbefaler sundhedsministeren at udsætte fysisk fremmøde på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Aarhus foreløbig til og med søndag den 23. august.

Dette gælder således også på Aarhus HF & VUC, hvor du altså ikke skal møde op i den periode, udsættelsen er sat til at vare. Vi arbejder på hurtigst muligt at få etableret virtuel undervisning. Info om start af virtuel undervisning følger her på siden samt på sms, så snart vi ved mere herom.


Allerede planlagte skriftlige og mundtlige eksamener (GS, sygeeksamen og selvstuderende) afholdes som planlagt med mindre Undervisningsministeriet beslutter det skal være anderledes.

Studiestart 2020

Covid-19 er ikke væk, og vi skal alle finde en hverdag, hvor vi begrænser risikoen for smitte. Vi vil alle gerne kunne holde skolen åben i hele skoleåret og gennemføre undervisningen med så få begrænsninger som muligt. Derfor er der nogle regler, der skal overholdes. Ledelsen har derudover taget en række initiativer, der skal hjælpe med til at begrænse smitterisikoen på en skole med mange kursister og mange medarbejdere. '

Du kan orientere dig om skolens initiativer og adfærdsregler her: Adfærdsregler for medarbejdere og kursister, skoleåret 2020

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har symptomer på COVID19

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du er nær kontakt til en person, der er testet positiv for COVID19

Roter venligst din telefon for at se siden