Aarhus HF og VUC er en del af Grønt Flag - Grøn skole, som er en certifiseringsordning og et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Vi har i skoleåret 2019/2020 fået tildelt Friluftsrådets grønne flag, som er med til at give skolen en synlig grøn profil, og understøtte undervisning, som gør en forskel. 

På Aarhus HF & VUC ønsker vi at skabe en skole, hvor bæredygtighed tænkes ind i alle områder af skolens liv, og hvor alle bæredygtige forslag, store som små, hilses velkomne og implementeres i det omfang, det er muligt. Det er målet, at såvel kursister som medarbejdere har kendskab til FN’s verdensmål og deres betydning for vores samfund og vores planet og dermed opbygger en bevidsthed omkring bæredygtighed, som også rækker ud over hverdagen på skolen. Vores kursister skal efter endt uddannelse forlade skolen som ansvarsbevidste medborgere i forhold til miljø, klima og bæredygtighed. Med dette som omdrejningspunkt har vi følgende miljøvision for skolen:

Det er visionen på Aarhus HF og VUC, at kursister og ansatte arbejder sammen for at skabe en skole, hvor bæredygtighed er en naturlig og integreret del af både undervisningen, skolens daglige liv, og skolens profil udadtil.

Alle på skolen bærer et ansvar for at den fælles viden, idérigdom og kreativitet, som er til stede blandt skolens tusindevis af brugere, anvendes til at føre skolens miljøvision ud i livet, og at miljøvisionen kommer til udtryk i alle aspekter af skolens liv. Skolens miljøvision skal sikre, at vi kan opnå og bevare Friluftsrådets Grønne Flag hvert skoleår fra 2020 og frem.

Skolen har fastlagt en række principper for miljøarbejdet, som du kan se her: Miljøvision, principper og handlingsplan

Se en samlet oversigt over Grønt Råds initiativer i skoleåret 2019/2020: Grønt Flag-initiativer skoleåret 2019-2020

Møder i Grønt Råd

I nedenstående dagsordener og referater kan du følge med i Det Grønne Råds arbejde.

Møde 1 i Grønt Råd

Mødeindkaldelse

Referat

Møde 2 i Grønt Råd

Mødeindkaldelse

Referat

Møde 3 i Grønt Råd

Mødeindkaldelse

Referat

Roter venligst din telefon for at se siden