GS TURBO

For dig, der vil have gymnasial supplering i korte, SU-berettigede forløb

Om GS-kurser

GS TURBO-forløb varer enten 1, 2, 3 eller 4 måneder.

Tilrettelæggelsen er traditionel klasseundervisning med mange timer om ugen i en kort periode.  Du skal regne med, at der er stor lektie- samt afleveringsmængde. Det anbefales, at du inden starten på et GS TURBO-forløb selv har læst grundigt op på det underliggende niveau C eller B. Der er en høj grad af progression på denne tilrettelæggelse og meget lidt tid til repetition af underliggende niveauer i undervisningen.

Som hovedregel er det kun muligt at læse ét fag pr. semester. Vi tilbyder dog også såkaldte fagpakker, hvor det er muligt at følge to hold i den samme periode. Det er ikke muligt, kun at være tilmeldt ét fag i en fagpakke. Se GS-kursustilbud i vores webshop

OBS! Vi gør opmærksom på, at man med fordel kan have afsluttet matematik eller sideløbende læse faget i en fagpakke, inden man starter på naturfagene fysik, kemi og biologi. Dette er ikke en forudsætning, men en fordel i arbejdet med naturfagene.

Fag og niveauer

I skemaet kan du få overblik over, hvilke fag og niveauer vi forventer at tilbyde i løbet af skoleåret.

  • GS TURBO-forløb på O-B finder enten sted i sep., okt. og nov. med eksamen i dec. eller i feb., marts og april med eksamen i maj/juni
  • GS TURBO-forløb på O-C finder sted i maj
  • GS TURBO-forløb på C-B og B-A finder sted enten i okt. og nov. med eksamen i dec. eller i marts og april med eksamen i maj/juni
     

Deltagerbetaling og SU

GS TURBO er SU-berettiget. SU-ansøgning sker via www.su.dk, og du ansøger om SU via den skole, hvor undervisningen foregår. Der kun kan søges om SU i undervisningsperioderne. Dvs., at du ikke kan søge om SU i eksamensperioderne, som er hhv. december og maj/juni. SU modtaget ifm. GS tæller ikke med i klippekortet til videregående uddannelser.

Betaling for GS-undervisning afhænger af, hvornår du blev færdig med din gymnasiale eksamen. Hvis du påbegynder dit GS-fag, inden der er gået to år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder dit GS-fag to eller flere år efter afsluttet eksamen, koster det 550 kr. pr. fag.

Indtil betalingen har fundet sted, vil du kun være optaget på en betalingsventeliste. Såfremt du ikke betaler, vil du ikke blive endelig optaget på holdet.

OBS! Du kan fortryde din tilmelding senest 14 dage efter betaling. Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding.
 

Godt at vide om GS

Vi tilbyder hjælp til dig, der har problemer uden for skolen, som begrænser dine muligheder for at kunne følge med i undervisningen.

Vi tilbyder også hjælp til det faglige indhold, herunder til dig, der har problemer med læsningen.

Som GS-kursist skal du dog være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at benytte dig af alle skolens støttefunktioner som primært skyldes, at du går på et kursustilbud, der er komprimeret og intensivt.

Hvis man måtte have fysiske- eller psykiske udfordringer frarådes det at benytte sig af GS/SOF turboforløb, da vi ikke kan tilbyde særlige hensyn, herunder ej heller mentorordning mm.

Få svar på oftest stillede spørgsmål i vores FAQ.

 

Kom i gang med GS TURBO

Der gives SU til GS TURBO-kurser i undervisningsmånederne. Læs mere under Priser & SU.
Kursustilbud for efterår og forår kan ansøges elektronisk. Se mere under Søg om optagelse.
Hvis du har opklarende spørgsmål vedrørende GS, kan du kontakte studievejledningen.

Roter venligst din telefon for at se siden