HF PLUS

Din oplagte vej til universitetet

Om HF PLUS

HF er en gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til ALLE videregående uddannelser.

Hvis du efter din HF gerne vil fortsætte på universitetet, skal du efter din HF-eksamen supplere med HF PLUS, som er en HF-overbygning, hvor du skal tage min. et ekstra fag fra B- til A-niveau samt et ekstra fag fra C- til B-niveau. HF PLUS tager 3-4 måneder, så hvis du starter til august eller september, kan du afslutte du med eksamen til december.

OBS! Du kan også få adgang til universitetet via HF UNI, hvor du integrerer det påkrævede ekstra fag fra B- til A-niveau samt et ekstra fag fra C- til B-niveau i din HF-uddannelse. Læs mere om HF UNI på 2-årig HF og HF UNI på HF via enkeltfag

Der er mange fordele ved at bruge os som vejen til universitetet, ikke mindst den korte tid, du bruger på at få en gymnasial, adgangsgivende eksamen. Læs mere i folderen Fra HF til UNIVERSITET – den oplagte vej til drømmeuddannelsen

Fag og niveauer

For at komme på universitetet skal du for at leve op til adgangskravene som minimum supplere din HF med:

  • et ekstra fag fra B- til A-niveau
  • et ekstra fag fra C- til B-niveau.

Vi kan tilbyde lige præcis de ekstra fag og niveauer, du har brug for.

Deltagerbetaling og SU

Betaling for deltagelse på HF PLUS afhænger af, hvornår du blev færdig med din HF-eksamen. Hvis du påbegynder HF PLUS, inden der er gået to år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder dit HF PLUS to eller flere år efter afsluttet eksamen, koster det 550 kr. pr. fag.

Når du er optaget på et hold, vil du modtage informationer om bl.a. betaling i din digitale postkasse/e-boks. Indtil betalingen har fundet sted, vil du kun være optaget på en betalingsventeliste. Såfremt du ikke betaler, vil du ikke blive endelig optaget på holdet.

OBS! Du kan fortryde din tilmelding senest 14 dage efter betaling. Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding.

HF PLUS er SU-berettiget. Bemærk dog, at der kun kan søges om SU i undervisningsperioderne. Dvs., at du ikke kan søge om SU i eksamensperioderne, som er hhv. december og maj/juni. SU-ansøgning sker via www.su.dk. Du ansøger om SU via den skole, hvor undervisningen foregår. SU modtaget ifm. HF PLUS tæller ikke med i klippekortet til videregående uddannelser.

Kom i gang med HF PLUS

Der gives SU til HF PLUS i undervisningsmånederne. Læs mere under Priser & SU.
Du ansøger elektronisk, se mere under Søg om optagelse.
Hvis du har opklarende spørgsmål HF PLUS, kan du kontakte GS/HF PLUS-studievejledningen.

Roter venligst din telefon for at se siden