HF UNI

Din kortest mulige vej til universitetet

Om HF UNI

Her på skolen tilbyder vi HF-uddannelser, som kan give dig adgang til alle videregående uddannelser.

Dog er der særlige regler, hvis du vil fortsætte på universitetet. Her skal du supplere din HF med et såkaldt supplerende overbygningsforløb (SOF), som består af to fag på hhv. B-A- og C-B-niveau.

Du kan tage HF UNI, som er en HF + SOF i én og samme pakke, på helt ned til 2 år. Det kan ikke gøres hurtigere!

Nedenfor kan du se, hvordan du kan tage en HF UNI og dermed få tid fx at rejse og tjene penge, inden du starter på universitetet.

Er du i tvivl, om HF UNI er noget for dig, kan du tage denne test og blive klogere. 

Klar til uni på 2 år

Model 1: Du tager en HF via enkeltfag på 2 år. Det supplerende overbygningsforløb (SOF), der kræves ud over din HF-eksamen for at kunne komme ind på universitetet, tager du i løbet af din HF, således at du får ekstra timer på skemaet fordelt over både 1. og 2. år.

Model 2: Du tager en HF via 2-årig HF. Det supplerende overbygningsforløb (SOF), der kræves ud over din HF-eksamen for at kunne komme ind på universitetet, tager du i løbet af din HF, men du har kun mulighed for at fordele de ekstra timer på skemaet på 2 år.

Klar til uni på 2½ år

Du tager det supplerende overbygningsforløb (SOF) efter din HF.

Hvis du fx starter til august/september, kan du afslutte med eksamen til december.

Roter venligst din telefon for at se siden