HF GREEN

For dig der er optaget af klimaforandringer, bæredygtighed og innovation

Om HF GREEN

HF GREEN er for dig, der gerne gå på en skole med en grøn profil, og som ønsker at få en dybere forståelse af årsagerne til klimakrisen, og hvordan forandringerne påvirker menneskers livsvilkår lokalt og globalt. Du er meget optaget af hvilke teknologier man kan bruge til at løse de klimaskabte problemer. Du vil også gerne selv arbejde kreativt med ideudvikling til afhjælpning af klimaforandringerne og lære, hvordan man kan gøre ideerne til virkelighed.

Uddannelses- og karrieremål efter HF GREEN:

Erhvervsakademi: Miljøteknolog, jordbrugsteknolog, procesteknolog
Professionsbachelor: Laboratorie- og fødevareteknologi, global nutrition and health, diplomingeniør - katastrofe- og risikomanager, fødevaresikkerhed og kvalitet, geoscience
Bachelor og kandidat: TekSam - miljøplanlægning, klimaforandringer, bæredygtigt design, vand og miljø, landinspektør

Fag og niveauer

Pakkefag: Geografi B og Innovation C
Valgfag: Fx samfundsfag B, matematik B eller mediefag B
Udvidet pakkefag*: Du kan ikke tage en udvidet fagpakke i løbet af de to år, men du kan tage et supplerende overbygningsforløb (SOF) efter din HF, hvis du vil søge ind på universitetet.

Her kan du se læreplaner for alle HF-fag

Kom i gang med HF GREEN

  • Hvis du vil vide mere om HF GREEN eller om 2-årig HF generelt, så kontakt studievejledningen.
  • Læs mere om optagelse, adgangskrav og ansøgningsfrist under søg om optagelse.
  • Science og Sundhed er SU-berettiget, læs mere under Priser & SU.

Roter venligst din telefon for at se siden