Lektiehjælp

På torsdage 14.00 – 17.00 er der lektiehjælp i fagene matematik, kemi, fysik, biologi, naturfag, dansk, engelsk, historie, samfundsfag og geografi. Lektiehjælperne er studerende fra Aarhus Universitet. Lektiehjælperne holder til i studieområdet på niveau 300 (lokale 3.45 og 3.48) i Tårnet (bygning D).

Øvrig lektiehjælp i lokale 1.26 (studieområdet under festsalen)
Øvrig lektiehjælp finder sted i studieområdet under festsalen (lokale 1.26) og er bemandet af undervisere fra Aarhus Universitet. Se tid og sted her: Lektieværksteder

Særligt for AVU kursister 
For AVU-kursister er der yderligere lektiehjælp i en lang række fag. Se tid og sted her: AVU-lektiehjælp forår 2019

Obligatorisk skriveværksted (HF)
Hvis du er kommet bagud med de skriftlige opgaver vil du blive tilmeldt obligatorisk lektiehjælp/skriveværksted. Obligatorisk skriveværksted starter i efteråret 2018 i uge 37, og fortsætter frem til uge 50, dog ikke i uge 42. Det finder sted på torsdage i tidsrummet 14.00 – 17.00, og når du er tilmeldt, er det det obligatorisk at deltage. Du vil få en sms om at du er tilmeldt, og det vil også fremgå af dit skema i Ludus Web. Derudover vil du få en besked i Ludus Web der beskriver hvilken opgave du skal arbejde med.

Du vil kunne få hjælp til opgaven i de fleste fag. Når du møder ind i skriveværkstedet skal du starte med at henvende dig til lektiehjælperne, som vil registrere at du er mødt op.

Læsevejledningen

Skolens læsevejledere tilbyder hjælp til kursister, som har behov for at forbedre deres læsning og skrivefærdigheder.

Har du brug for hjælp til læsning/skrivning, kan du maile til en af læsevejlederne, som så vil kontakte dig vedr. en aftale. Henvendelse kan også ske til Læse- og Matematikvejledningens kontor i lokale 4.10 på niveau 4. Mandag-torsdag kl. 9.00-12.30 og kl. 13.00-15.00 samt fredag kl. 9.00-12.30. Karin Nørholm, tlf. 87322537, kan@aarhushfogvuc.dk

Skolen tilbyder derudover IT-værktøjer, der kan hjælpe dig med læsning og skrivning. Se mere her: Læse- og skrivestøtte
 

Træffetider for AVU/FVU/OBU-læsevejlederne:


Træffetider for HF-læsevejlederne:

Mandag kl. 13.30-14.30 og tirsdag kl. 11.00-12.00 i lokale 4.35 på niveau 4. 

 

 

 

Matematikvejledningen

Skolens matematikvejledere tilbyder hjælp til kursister, som har behov for ekstra støtte i matematik og/eller som ønsker at blive testet for almene matematikvaskeligheder. 


Træffetider for AVU-matematikvejlederen: Har du brug for hjælp til matematik, skal du henvende dig til din lærer, som så formidler kontakt til matematikvejlederen.

Kristine Berg Ebbesen: ke@aarhushfogvuc.dk


Træffetider for HF-matematikvejlederne: Onsdag kl. 09.45-10.45 i lokale 4.35 på niveau 4.

Gunvor Juul: gj@aarhushfogvuc.dk
Mikael Reinholdt Thuen: mrt@aarhushfogvuc.dk

Henvendelse kan også ske til Læse- og Matematikvejledningen’s kontor i lokale 4.10 på niveau 4. Mandag-torsdag kl. 9.00-12.30 og kl. 13.00-15.00 samt fredag kl. 9.00-12.30.

Karin Nørholm, tlf. 87322537, kan@aarhushfogvuc.dk

Pædagogisk-psykologisk rådgivning

Hvis du oplever personlige vanskeligheder i dit liv som f. eks en uoverskuelig hverdag, belastende relationer eller blokeringer i dit studium, kan du henvende dig i den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

Du kan blive henvist gennem studievejledningen eller selv tage kontakt ved at møde op i den åbne træffetid, maile eller sms’e til os.

Per Astrup: pa@aarhushfogvuc.dk, tlf.  23662739
Stine Gøtzsche: sgd@aarhushfogvuc.dk, tlf. 92435236

Træffetider (lok. 437 og 4.38): Mandag og tirsdag kl. 12.00-13.00.

    

Sekretær- og mentorordning

Der kan søges om mentorstøtte, hvis man har en dokumenteret psykisk funktionsnedsættelse.

Mentorkorpset består af lærere, der tilbyder støtte til f.eks. at skabe struktur og planlægge lektier samt skriftlige afleveringer, eller støtte i forhold til at indgå i forskellige sociale relationer. Mentoren kan også være en støtte til at håndtere andre personlige og sociale problemer. Mentoren tager altid den første kontakt, og der kan gå op til 14 dage mellem ansøgningstidspunkt og den første kontakt med mentor.

Ansøgningsprocessen består i at udfylde en mentoransøgning og bemyndigelseserklæring hos en studievejleder sammen med indlevering af dokumentation for ens diagnose. Samtale med en studievejleder kan bestilles her: Bestil tid til samtale

For kursister med autisme eller ADHD tilbyder vi en såkaldt sekretærordning, der støtter kursister til at fuldføre deres uddannelse. Se mere her: Sekretærordning på Aarhus HF & VUC

 

Roter venligst din telefon for at se siden