Vejledning, hjælp og støtte

Nedenstående tilbud opdateres august 2019

Lektiehjælp

Lektiehjælp på HF
Vi tilbyder lektiehjælp hver tirsdag og onsdag i tidsrummet 14:00-16:30. Lektieværkstederne starter tirsdag den 15.9 og du kan få hjælp til lektierne og skriftlige opgaver i følgende fag:

  • Tirsdag: Dansk, Engelsk, Matematik, Fysik, Biologi og Kemi
  • Onsdag: Kemi, Geografi, Dansk, Engelsk, Matematik, Fysik og Biologi

Sted: Lok. 3.38-3.43


Særligt for AVU kursister 
For AVU-kursister er der yderligere lektiehjælp i lokale 5.13. Se plan over tidspunkter ved lokalet.

Obligatorisk skriveværksted (HF)Hvis du er kommet bagud med de skriftlige opgaver, vil du blive tilmeldt obligatorisk skriveværksted. Det er enten din lærer, studievejleder eller uddannelsesleder, der tilmelder dig det obligatoriske skriveværksted.

Obligatorisk Skriveværksted starter i efteråret 2020 i uge 38 og fortsætter frem til og med uge 51, dog ikke i uge 42. Det finder sted på onsdage i tidsrummet 14.00 – 16.30, og når du er tilmeldt, er det obligatorisk at deltage. Du vil få en sms om, at du er tilmeldt, og det vil også fremgå af dit skema i Ludus Web.

Du vil være tilmeldt det obligatoriske skriveværksted, indtil du har afleveret alle de afleveringer, du mangler. Når du har lavet samtlige manglende afleveringer, skal du skrive til oblskr@aarhushfogvuc.dk .

Du vil kunne få hjælp til opgaver i de fleste fag. Når du møder ind i skriveværkstedet, skal du starte med at henvende dig til lektiehjælperne, som vil registrere, at du er mødt op.

IT-hjælp

IT-support sidder klar i lok. 3.52 til at hjælpe med vores IT-systemer. Der er samme træffetider for kursister som for medarbejdere.

Træffetiderne er som følger:

  • Alle dage 7.45-10.00 og 11.30-13.00

 

Supporterne kan hjælpe med spørgsmål omkring Ludus Web og uddannelsesrelaterede programmer - herunder AppWriter og Office.

Problemer med IT-systemer: Skriv til ahvsupport@it-supportcentret.dk

 

Læsevejledningen

Skolens læsevejledere tilbyder hjælp til kursister, som har behov for at forbedre deres læsning og/eller ønsker at blive testet for læse- og skrivevanskeligheder. Skolen tilbyder derudover IT-værktøjer, der kan hjælpe dig med læsning og skrivning. Se mere her: Læse- og skrivestøtte

Du kan kontakte læsevejlederne i deres træffetid eller maile til dem. Henvendelse kan også ske til Læse- og Matematikvejledningens kontor i lokale 4.10 på niveau 4. Mandag-torsdag kl. 9.00-12.30 og kl. 13.00-15.00 samt fredag kl. 9.00-12.30. Karin Nørholm, tlf. 87322537, kan@aarhushfogvuc.dkAVU/FVU/OBU-læsevejleder:


Træffetider for HF-læsevejlederne:

Onsdag kl. 14.00-15.00 og torsdag kl. 11.40-12.40 i lokale 4.35 på niveau 4. 

OBS! I træffetiden sidder vi klar også klar til "virtuel læsevejledning" viadette link: https://meet.google.com/pfg-fpny-hcf
 

 

 

Matematikvejledningen

Har du særlige matematikvanskeligheder, så kan matematikvejlederne tilbyde hjælp og støtte til at klare det grundlæggende matematiske indhold i undervisningen.
Hvis du tæller på fingre når du regner, har svært ved at læse tal (eksempelvis bytter om på 59 og 95), regner meget langsomt og usikkert og har svært ved at overskue skemaer, kan det være tegn på, at du er talblind.

Skolens matematikvejledere tilbyder hjælp til kursister, som har behov for ekstra støtte i matematik og/eller som ønsker at blive testet for almene matematikvaskeligheder. 


Træffetider for AVU-matematikvejlederen: Har du brug for hjælp til matematik, skal du henvende dig til din lærer, som så formidler kontakt til matematikvejlederen.

Kristine Berg Ebbesen: ke@aarhushfogvuc.dk


Træffetider for HF-matematikvejlederne:
Lige uger: Tirsdag kl. 11.45-12.45 i lokale 4.35 på niveau 4
Ulige uger: Tirsdag kl. 11.00-12.00 i lokale 4.35 på niveau 4

Gunvor Juul: gj@aarhushfogvuc.dk
Mikael Reinholdt Thuen: mrt@aarhushfogvuc.dk
Joakim Mortensen: jmo@aarhushfogvuc.dk

Henvendelse kan også ske til Karin Nørholm, lokale 4.10, tlf. 87322537, kan@aarhushfogvuc.dk
Telefon- og træffetid: Mandag-torsdag kl. 9.00-12.30 og kl. 13.00-15.00 samt fredag kl. 9.00-12.30


 

Pædagogisk-psykologisk rådgivning

Hvis du oplever personlige vanskeligheder i dit liv som f. eks en uoverskuelig hverdag, belastende relationer eller blokeringer i dit studium, kan du henvende dig i den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

Du kan blive henvist gennem studievejledningen eller selv tage kontakt ved at møde op i den åbne træffetid, maile eller sms’e til os.

Per Astrup: pa@aarhushfogvuc.dk, tlf.  23662739
Stine Gøtzsche: sgd@aarhushfogvuc.dk.dk, tlf. 92435236

Træffetider (lok. 437 og 4.38): Mandag og onsdag kl. 12.00-13.00.

 

    

Mentorordning

Der kan søges om mentorstøtte, hvis man har en dokumenteret psykisk funktionsnedsættelse.

Mentorkorpset består af lærere, der tilbyder støtte til f.eks. at skabe struktur og planlægge lektier samt skriftlige afleveringer, eller støtte i forhold til at indgå i forskellige sociale relationer. Mentoren kan også være en støtte til at håndtere andre personlige og sociale problemer. Mentoren tager altid den første kontakt, og der kan gå op til 14 dage mellem ansøgningstidspunkt og den første kontakt med mentor.

Ansøgningsprocessen består i at udfylde en mentoransøgning og bemyndigelseserklæring hos en studievejleder sammen med indlevering af dokumentation for ens diagnose. Samtale med en studievejleder kan bestilles her: Bestil tid til samtale

 

Roter venligst din telefon for at se siden