Vejledning, hjælp og støtte

Nedenstående tilbud opdateres august 2019

Lektiehjælp

Lektiehjælp på HF (starter i uge 3)

  • Matematik & Fysik: Tirsdag, onsdag og torsdag - alle dage kl. 14-16 i lok. 2.35
  • Biologi & Kemi: Tirsdag (lok.2.38), onsdag (lok.2.23) og torsdag (lok. 2.25) - alle dage kl. 14-16
  • Dansk & Engelsk: Tirsdag (lok. 2.39), onsdag (lok. 2.39) og torsdag (lok. 2.24) - alle dage kl. 14-16


Særligt for AVU kursister (starter i uge 2)

AVU/FVU/OBU-lektiehjælp foregår i lokale 5.11:

  • Mandag kl. 9.55-11.40: Matematik & naturvidenskab v. Hugo
  • Tirsdag kl. 8.00-9.45: Samfundsfag, matematik & naturvidenskab v. Niels Jørgen (starter i uge 3)
  • Tirsdag kl. 9.55-11.40: Dansk, DSA & FVU-dansk v. Lone
  • Onsdag kl. 9.55-11.40 : Matematik & naturvidenskab v. Hugo
  • Onsdag kl. 12.10-13.55: Dansk, DSA, OBU & FVU v. Anna
  • Fredag kl. 9.55-11.40: Dansk, DSA, engelsk, FVU-dansk & OBU v. Tina

I samme lokale vil der være AVU Online-træffetid. Se tidspunkter her: AVU Online-træffetid


Obligatorisk skriveværksted (HF)Hvis du er kommet bagud med de skriftlige opgaver, vil du blive tilmeldt obligatorisk skriveværksted. Det er enten din lærer, studievejleder eller uddannelsesleder, der tilmelder dig det obligatoriske skriveværksted.

Obligatorisk Skriveværksted starter i efteråret 2020 i uge 38 og fortsætter frem til og med uge 51, dog ikke i uge 42. Det finder sted på onsdage i tidsrummet 14.00 – 16.30, og når du er tilmeldt, er det obligatorisk at deltage. Du vil få en sms om, at du er tilmeldt, og det vil også fremgå af dit skema i Ludus Web.

Du vil være tilmeldt det obligatoriske skriveværksted, indtil du har afleveret alle de afleveringer, du mangler. Når du har lavet samtlige manglende afleveringer, skal du skrive til oblskr@aarhushfogvuc.dk .

Du vil kunne få hjælp til opgaver i de fleste fag. Når du møder ind i skriveværkstedet, skal du starte med at henvende dig til lektiehjælperne, som vil registrere, at du er mødt op.

IT-hjælp

IT-support sidder klar i lok. 3.52 til at hjælpe med vores IT-systemer. Der er samme træffetider for kursister som for medarbejdere.

Træffetiderne er som følger:

  • Alle dage 7.45-10.00 og 11.30-13.00

 

Supporterne kan hjælpe med spørgsmål omkring Ludus Web og uddannelsesrelaterede programmer - herunder AppWriter og Office.

Problemer med IT-systemer: Skriv til ahvsupport@it-supportcentret.dk

 

Læsevejledningen

Skolens læsevejledere tilbyder hjælp til kursister, som har behov for at forbedre deres læsning og/eller ønsker at blive testet for læse- og skrivevanskeligheder. Skolen tilbyder derudover IT-værktøjer, der kan hjælpe dig med læsning og skrivning. Se mere her: Læse- og skrivestøtte

Du kan kontakte læsevejlederne i deres træffetid eller maile til dem. Henvendelse kan også ske til Læse- og Matematikvejledningens kontor i lokale 4.10 på niveau 4, Karin Nørholm, tlf. 87322537, kan@aarhushfogvuc.dk


AVU/FVU/OBU-læsevejledningen:

Træffetid: Fredag kl. 12.10-13.10 i lokale 4.10 på niveau 4


HF-læsevejledningen:

Træffetid: Torsdag kl. 11.40-12.10 i lokale 4.35 på niveau 4. 

OBS! I træffetiden sidder vi klar også klar til "virtuel læsevejledning" viadette link: https://meet.google.com/pfg-fpny-hcf

Matematikvejledningen

Skolens matematikvejledere tilbyder hjælp til kursister, som har behov for ekstra støtte i matematik og/eller som ønsker at blive testet for almene matematikvaskeligheder. 

Se træffetider og kontakt for hhv. AVU og HF nedenfor. 
Henvendelse kan også ske til Karin Nørholm, lokale 4.10, tlf. 87322537, kan@aarhushfogvuc.dk
Telefon- og træffetid: Mandag-torsdag kl. 9.00-12.30 og kl. 13.00-15.00 samt fredag kl. 9.00-12.30
 

AVU-matematikvejledningen 

Har du brug for hjælp til matematik, skal du henvende dig til din lærer, som så formidler kontakt til matematikvejlederen.


HF-matematikvejledningen

Træffetid: Mandage kl. 11.45-12.45 i lokale 4.35 

Du er velkommen til at maile til HF-matematikvejlederne:

Pædagogisk-psykologisk rådgivning

Hvis du oplever personlige vanskeligheder i dit liv som f. eks en uoverskuelig hverdag, belastende relationer eller blokeringer i dit studium, kan du henvende dig i den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

Du kan blive henvist gennem studievejledningen eller selv tage kontakt ved at møde op i den åbne træffetid, maile eller sms’e til os.

Per Astrup tlf.  23662739
Stine Gøtzsche tlf. 92435236

Træffetider (lok. 437 og 4.38): Mandag og tirsdag kl. 12.00-13.00.

Mentorordning

Der kan søges om mentorstøtte, hvis man har en dokumenteret psykisk funktionsnedsættelse.

Mentorkorpset består af lærere, der tilbyder støtte til f.eks. at skabe struktur og planlægge lektier samt skriftlige afleveringer, eller støtte i forhold til at indgå i forskellige sociale relationer. Mentoren kan også være en støtte til at håndtere andre personlige og sociale problemer. Mentoren tager altid den første kontakt, og der kan gå op til 14 dage mellem ansøgningstidspunkt og den første kontakt med mentor.

Ansøgningsprocessen består i at udfylde en mentoransøgning og bemyndigelseserklæring hos en studievejleder sammen med indlevering af dokumentation for ens diagnose. Samtale med en studievejleder kan bestilles her: Bestil tid til samtale

Roter venligst din telefon for at se siden