Om Kursistrådet

Kursistrådet er kursisternes talerør her på skolen og varetager alle kursisters interesser, der vedrører undervisningen, rammerne for undervisningen, forholdene på skolen samt studiemiljø og almindelig trivsel.

Kursistrådet arbejder tæt sammen med skolens kommunikationsafdeling, så der er altid kort vej fra de gode ideer til konkret handling, og der er gode muligheder for at gøre god reklame for arrangementer m.m. I mange tilfælde vil det også være muligt at få tildelt midler til skolerelevante projekter.

Kursistrådet på Aarhus HF & VUC kan kontaktes på mail: kursistraadet@aarhushfogvuc.dk

Roter venligst din telefon for at se siden