Landets næsthøjeste karaktergennemsnit

- og bedst i landet til karakterforbedring

2-årig HF på Aarhus HF & VUC helt i top

Karaktergennemsnittet på 2-årig HF på Aarhus HF & VUC var i 2020 på 7,4, hvilket er det højeste i regionen og næsthøjest ud af Danmarks i alt 104 HF-uddannelser. HF-karaktergennemsnittet i regionen var til sammenligning 6,6 og på landsplan var det 6,3.

Dette flotte resultat forstærkes yderligere af Undervisningsministeriets seneste tal fra 2019, der viser, at man hos os klarer sig 0,3 karakterpoint bedre, end man burde målt ud fra elevernes sociale udgangspunkt. Det er det bedste resultat i landet, hvilket vi er meget stolte af.


Karaktergennemsnittet på HF-enkeltfag var i 2020 på 7,2, hvilket placerer os i den bedste tredjedel blandt landets i alt 31 uddannelsesinstitutioner, der tilbyder HF-enkeltfag. Her er karaktergennemsnittet i regionen såvel som på landsplan 6,9. Undervisningsministeriet laver ikke målinger af social løfteevne på HF-enkeltfag.

Afsæt til universitet

Der er også kommet nye tal, som viser, hvilke uddannelser HF-dimittender fra Aarhus HF & VUC blev optaget på i 2020.

I tallene nedenfor er landstallene angivet i parantes, og som man kan se, skiller vi os ud ved at være en HF-skole med en høj andel af elever, der fortsætter på universitetet:

  • Universitetet: 40 pct. (25)
  • Professionsuddannelser: 50 pct. (58)
  • Erhvervsakademi: 10 pct. (17)

 

I alt 348 HF-dimittender fra Aarhus HF & VUC blev i 2020 optaget på videregående uddannelse

Roter venligst din telefon for at se siden