Om skolen

Fleksible, målrettede uddannelser
Aarhus HF & VUC er en stor og spændende skole med et bredt udbud af fag, uddannelser og tilrettelæggelser. Vi tilbyder enkeltfag og uddannelser til unge og voksne på niveauer fra grundskolen til højeste gymnasiale niveau. Vi tilbyder også Forberedende Voksenundervisning, Ordblindeundervisning og Online-undervisning via nettet.

I det hele taget har vi en lang række forløb og uddannelser særligt tilpasset vores kursisters behov. Det betyder, at man som kursist i langt de fleste tilfælde kan få tilrettelagt lige præcis det forløb, der svarer til sine kompetencer, sin livssituation – f.eks. med børn eller arbejde - og ift. personlige mål med uddannelsen.

Vækst og ny skole
Siden 2007, hvor Aarhus HF & VUC blev en selvejende institution, har væksten i årskursister været på hele 87 pct. I dag har vi på årsplan ca. 6.000 kursister, som sammen med vores 280 dygtige medarbejdere skaber et godt og dynamisk studiemiljø.

Pga. af skolens efterhånden betydelige størrelse samledes i august 2015 skolens dengang fire undervisningsafdelinger på én og samme adresse nemlig på Dalgas Avenue 2, som tidligere har huset Ingeniørhøjskolen.

Højt karaktergennemsnit

Ifølge de seneste tal fra Undervisningsministeriet havde 2-årig HF på Aarhus HF & VUC et karaktergennemsnit på 7,4. Det er det højeste i regionen og næsthøjest ud af Danmarks i alt 104 HF-uddannelser. De seneste otte år har Aarhus HF & VUC ligget i top 5.

På HF-enkeltfag var karaktergennemsnittet 7,2 (landsgennemsnittet er 6,9), hvilket placerer os i den bedste tredjedel blandt landets i alt 31 uddannelsesinstitutioner, der tilbyder HF-enkeltfag.

Skolens organisering

Aarhus HF & VUC er opdelt i følgende tre områder:

  • AVU-området, hvor der tilbydes undervisning på hhv. basis, 9. og 10. klasses niveau samt FVU og OBU.
  • Det gymnasiale område, hvor der tilbydes undervisning på HF og GS.
  • Serviceområdet, der administrerer undervisningen og sikrer, at bygninger og udstyr er i orden.

Aktuelle uddannelser
Aarhus HF & VUC udbyder undervisning inden for:

  • Almen Voksenddannelse (AVU)
  • Højere Forberedelse (HF) 
  • Gymnasial Supplering (GS)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Forberedende Voksenuddannelse (FVU) 

Antal lærere og kursister
Den samlede aktivitet på Aarhus HF & VUC giver beskæftigelse til ca. 280 medarbejdere jævnfør de aktuelle uddannelser. Kursisttal er opgjort på to måder:

  • CPR-kursister (det samlede antal studerende): ca. 6.000
  • Helårskursister (antal fuldtidsstuderende): ca. 2.000

Undervisningssted
Aarhus HF & VUC har adresse på Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C.

 

 

 

 

Strategiplan 2024

Strategisk handlingsplan 2021

Avenuen 2020 (årsskrift)

Årsrapport 2019

Beredskabsplan

Kodeks for politiske besøg

Internationalisering

Info til handicappede

Energieffektivisering

Didaktisk IT-strategi

Roter venligst din telefon for at se siden