Aarhus HF & VUC blev i forbindelse med Kommunalreformens gennemførelse 1. januar 2007 til en selvejende institution under staten. Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, som er bredt sammensat.

Bestyrelsens sammensætning:
 • Bestyrelsesformand: Hans Halvorsen
 • Næstformand: Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet

Eksternt udpeget:
 • Mogens Birkebæk, advokat (udpeget af Erhverv Aarhus)
 • Hans Halvorsen (udpeget af Aarhus byråd)
 • Berit Eika, prorektor på Aarhus Universitet (udpeget af Aarhus Universitet)
 • Peter Moesgaard, direktør for Jordbrugets Uddannelsescenter (udpeget af erhvervsskolerne i Aarhus)
 • Louise Schmidt, skoleleder på Læssøesgads Skole (udpeget af Aarhus Kommune, Børn & Unge)
 • Karen Frederiksen, dekan for sundhedsuddannelserne på VIA University College (udpeget af Professionshøjskolen VIA University College)

Internt udpeget:
 • Marina Pagh Petersen, Kursistrådet med stemmeret
 • Josephine Marie Lind Skov Lausen, Kursistrådet uden stemmeret
 • Casper Borch Hansen, medarbejder med stemmeret
 • Jesper Krarup Andreasen, medarbejder uden stemmeret

Herudover fremgår det af vedtægten, at bestyrelsens medlemmer efter konstitueringen kan supplere sig med op til yderligere to medlemmer.

Flg. personer er udpeget ved selvsupplering:

 • Jens Joel, folketingsmedlem (S)
 • Bente Steffensen, direktør hos Erhverv Aarhus
 

Deltagere i møderne i øvrigt:                  

Direktionen på Aarhus HF & VUC:
 • Erik Ernø-Kjølhede, rektor
 • Studierektor for det gymnasiale område samt vicerektor (vakant)
 • Michael Sandberg, forstander for AVU-området
 • Per Lund, administrationschef for serviceområdet

Referent ved møderne: Peter Cederstrøm

 

Skolens vedtægt offentliggjort 14-12-2017

Bestyrelsesmøder

Se dagsordener, referater m.m. fra bestyrelsesmøder de seneste 5 år: Bestyrelsesmøder

Roter venligst din telefon for at se siden