Aarhus HF & VUC blev i forbindelse med Kommunalreformens gennemførelse 1. januar 2007 til en selvejende institution under staten. Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, som er bredt sammensat. I bestyrelsen har kursisterne to pladser, heraf én med stemmeret.

Bestyrelsens sammensætning:
 • Bestyrelsesformand: Hans Halvorsen, byrådsmedlem
 • Næstformand: Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet

Eksternt udpeget:
 • Sanne Bjørn, medlem af De Radikale i Aarhus (udpeget af Aarhus Byråd)
 • Mogens Birkebæk, advokat (udpeget af Erhverv Aarhus)
 • Hans Halvorsen, byrådsmedlem (udpeget af Børn og Unge, Aarhus Kommune)
 • Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet (udpeget af Aarhus Universitet)
 • Peter Moesgaard, direktør for Jordbrugets Uddannelsescenter (udpeget af erhvervsskolerne i Aarhus)

Internt udpeget:
 • Frederik Toftdahl Andersen , Kursistrådet med stemmere
 • Malou Marie Stadager Lassen, Kursistrådet uden stemmeret
 • Søren Gubi Axelsen, medarbejder med stemmeret
 • Karin Lykke Ekkelund Nørholm, medarbejder uden stemmeret

Herudover fremgår det af vedtægten, at bestyrelsens medlemmer efter konstitueringen kan supplere sig med op til yderligere tre medlemmer.

Flg. personer er udpeget ved selvsupplering:

 • Jan Ankerstjerne, uddannelsesleder hos VIA University College
 • Bente Steffensen, direktør hos Erhverv Aarhus
 

Deltagere i møderne i øvrigt:                  

Direktionen på Aarhus HF & VUC:
 • Erik Ernø-Kjølhede, rektor
 • Poul Lautrup, studierektor for det gymnasiale område samt vicerektor
 • Michael Sandberg, forstander for AVU-området
 • Per Lund, administrationschef for serviceområdet

Referent ved møderne: Peter Cederstrøm

 

Skolens vedtægt 13-12-2017

Offentliggjort 14-12-2017.

Rektors resultatkontrakt 2017-2018

Udmøntning af resultatkontrakt

Bestyrelsesmøder

Se dagsordener, referater m.m. fra bestyrelsesmøder de seneste 5 år: Bestyrelsesmøder

Roter venligst din telefon for at se siden