Om skolen

Fleksible, målrettede uddannelser
Aarhus HF & VUC er en stor og spændende skole med et bredt udbud af fag, uddannelser og tilrettelæggelser. Vi tilbyder enkeltfag og uddannelser til unge og voksne på niveauer fra grundskolen til højeste gymnasiale niveau. Vi tilbyder også Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Der er mulighed for undervisning både dag og aften på såvel halvårs- som helårshold. Mange fag kan også tages som Online-undervisning via nettet, og i det hele taget har vi en lang række forløb og uddannelser særligt tilpasset vores kursisters behov. Det betyder, at man som kursist i langt de fleste tilfælde kan få tilrettelagt lige præcis det forløb, der svarer til sine kompetencer, sin livssituation – f.eks. med børn eller arbejde - og ift. personlige mål med uddannelsen.

Vækst og ny skole
Siden 2007, hvor Aarhus HF & VUC blev en selvejende institution, har væksten i årskursister været på hele 87 pct. I dag har vi på årsplan ca. 6.000 kursister, som sammen med vores 280 dygtige medarbejdere skaber et godt og dynamisk studiemiljø.

Pga. af skolens efterhånden betydelige størrelse samledes i august 2015 skolens dengang fire undervisningsafdelinger på én og samme adresse nemlig på Dalgas Avenue 2, som tidligere har huset Ingeniørhøjskolen.

Højt karaktergennemsnit

Ifølge tal fra Undervisningsministeriet havde 2-årig HF på Aarhus HF & VUC ved seneste måling i 2018 et karaktergennemsnit på 7.2. Det er et pænt stykke over regionsgennemsnittet på 6,3 og er det næsthøjeste HF-karaktergennemsnit i hele landet (ud af i alt 93 HF-uddannelsesinstitutioner).

På HF-enkeltfag var Aarhus HF & VUC-karaktergennemsnittet i 2017 på hele 7.4. Det er et også et pænt stykke over regionsgennemsnittet på 6,8 og er det sjette højeste karaktergennemsnit i hele landet (ud af i alt 31 HF-enkeltfag-uddannelsesinstitutioner) og det næsthøjeste i Jylland.

Skolens organisering

Aarhus HF & VUC er opdelt i følgende tre områder:

  • AVU-området, hvor der tilbydes undervisning på hhv. basis, 9. og 10. klasses niveau samt FVU og OBU.
  • Det gymnasiale område, hvor der tilbydes undervisning på HF og GS.
  • Serviceområdet, der administrerer undervisningen og sikrer, at bygninger og udstyr er i orden.

Aktuelle uddannelser
Aarhus HF & VUC udbyder undervisning inden for:

  • Almen Voksenddannelse (AVU)
  • Højere Forberedelse (HF) 
  • Gymnasial Supplering (GS)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Forberedende Voksenuddannelse (FVU) 

Antal lærere og kursister
Den samlede aktivitet på Aarhus HF & VUC giver beskæftigelse til ca. 280 medarbejdere jævnfør de aktuelle uddannelser. Kursisttal for 2017 opgjort på to måder:

  • CPR-kursister (det samlede antal studerende): ca. 6.000
  • Helårskursister (antal fuldtidsstuderende): ca. 2.000

Undervisningssted
Aarhus HF & VUC har adresse på Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C.

 

 

 

 

Strategiplan 2020

Avenuen 2019 (årsskrift)

Årsrapport for 2018

Internationalisering

Beredskabsplan

Kodeks for politiske besøg

Energieffektivisering

Info til handicappede

Roter venligst din telefon for at se siden