Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

Overgang til beskæftigelse

Ingen statistikker tilgængelige om Aarhus HF & VUC.

Evaluering af undervisning

I nedenstående links  er der mulighed for at se udvalgte tabeller fra Aarhus HF & VUC' seneste evaluering af undervisningen. Besvarelserne på tværs af hold og retninger er samlet i én opgørelse for henholdsvis AVU og HF. Tabellerne er bygget op med svarfordelingen i procent og i højre side fremgår det faktiske antal besvarelser.

I HF indgår 286 målinger og 3.210 respondenter, se resultat: http://www.survey-xact.dk/report/shared/40d5fc29-1d53-4700-af1b-a452cf4dfe0c

I AVU indgår 98 målinger og svar fra 799 respondenter, se resultat: http://www.survey-xact.dk/report/shared/75dee407-bc7e-4a20-b497-c091a72bd133

Kvalitetsudvikling

Aarhus HF & VUC arbejder systematisk med kvalitetsudvikling af vores uddannelser, af undervisningen og af skolen som helhed.

Formålet med kvalitetsudvikling er til stadighed at blive bedre til at udføre vores mission: ”Gennem kompetencegivende uddannelser muliggør Aarhus HF & VUC at unge og voksne hurtigt kan skifte spor i forhold til nye personlige mål for uddannelse, beskæftigelse eller personlig udvikling. Derved bidrager skolen til mobilitet i bredeste forstand”.

Arbejdet med kvalitetsudvikling afspejler samtidig skolens strategiske pejlemærker: Faglighed, ambitioner og kvalitet.

Kvalitetsudvikling bruges fremadrettet og hjælper os med at udvikle og forbedre vores uddannelser og undervisningen og dermed understøtte, at alle vores kursister får tilpas med både udfordringer og støtte til at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat.

En del af skolens arbejde med kvalitetsudvikling er fastlagt via lovgivning og er fast tilbagevendende initiativer som undervisningsevalueringer, elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser m.v. mens andre dele af kvalitetsarbejdet justeres efter den til enhver tid gældende strategi for Aarhus HF & VUC. Aktuelle hovedområder for skolens kvalitetsarbejde er således beskrevet i skolens nuværende strategiplan: Strategiplan 2020

Driftsoverenskomster

Her kan du se, hvem Aarhus HF & VUC har givet driftsoverenskomst for henholdsvis FVU og OBU til:

Roter venligst din telefon for at se siden