Som rådgiver for bestyrelsen i uddannelsesspørgsmål er der nedsat et uddannelsesudvalg, der beskæftiger sig med, hvorledes Aarhus HF & VUC’ uddannelser kan spille bedst muligt sammen med byens øvrige uddannelser og med arbejdsmarkedets behov.

Medlemmerne af Uddannelsesudvalget

Obligatorisk udpegede medlemmer:

Bjarne Tost (DA/DI)
Kirsten Normann Andersen (LO)
Hanna-Louise S. Nielsen (Aarhus Byråd)
Anders H. Andersen (Udbyderne)
Søren Madsen (Udbyderne)
 
Ekstra udpegede medlemmer:
 
Inger-Margrethe Jensen  (VIA)
Sidsel Daubjerg Overgaard (Studievalg Østjylland)
Marie Thodberg (UU Aarhus)
Palle Quistgaard (Region Midt)
Repræsentant for kursisterne er pt. ikke udpeget.
 
Fra Aarhus HF & VUC deltager:
 
Rektor Erik Ernø-Kjølhede
Studierektor HF/GS Poul Lautrup
Forstander AVU/FVU/OBU  Michael Sandberg

Møder i Uddannelsesudvalget

Møde 16

Mødeindkaldelse

Referat

Møde 15

Mødeindkaldelse

Referat

Møde 14

Mødeindkaldelse

Referat

Møde 13

Mødeindkaldelse

Referat

Møde 12

Mødeindkaldelse

Referat

Roter venligst din telefon for at se siden