AVU Online

Undervisning via nettet på 9.-10. klasses niveau

Om AVU Online

Forløbene på Online er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer, som underviserne retter og giver feedback på. Selve undervisningen foregår med afsæt i fagenes faglige hjemmesider, hvorfra du får adgang til dine faglige materialer og opgaver. Du følger din egen personlige afleveringsplan, som bliver lavet til dig i starten af forløbet.

Arbejdsmængden i et Online-forløb svarer til arbejdsmængden på et almindeligt hold. Det er dit eget ansvar, at du holder dig orienteret om afleveringsfrister og frister i forhold til eksamen. Det er også dit eget ansvar at få hjælp, hvis du oplever at have problemer med det faglige eller med at komme i gang med forløbet.

Næste holdstart er den 13/8-2018. Efter denne dag er der mulighed for løbende opstart.  Fra den 3. april 2018 er det muligt at tilmelde sig skoleåret 2018/2019. Se mere her: Tilmeldingsfrister

Online-undervisning er et engangstilbud, som betyder at forløb ikke kan gentages.

Fag og niveauer

I skemaet til højre kan du se, hvilke fag og niveauer vi tilbyder som Online-undervisning.

Her kan du se læreplaner for alle AVU-fag

Om eksamen på Online

Fagene på G og D niveau afsluttes med skriftlige og mundtlige prøver (hhv. december og maj/juni). Fagene på basis, F og E niveau afsluttes med faglig dokumentation, som er en afleveringsopgave, der er integreret i din afleveringsplan.

Det er muligt at søge dispensation fra de almindelige eksamensregler, hvis du har en funktionsnedsættelse, der nødvendiggør en sådan fravigelse. Seneste frist for ansøgning på 9.-10. klasses niveau er 1. oktober for vinterprøven i december og 1. marts for sommerprøven. Henvend dig til studievejleder Ulf Gregersen eller Pernille K. Kaasby i studievejledningen, hvis du vil søge dispensation.

For faget Naturvidenskab G og FED gælder, at du skal deltage i obligatoriske laboratoriekurser for at kunne gå til eksamen. Man skal deltage i alle laboratoriekurser for de niveauer, man er tilmeldt. Alle laboratoriekurser ligger i træffetiderne om mandagen i tidsrummet kl. 15.20-17.00. Ved studiestart modtager du mere information.

 

Kom i gang med AVU Online

Har du spørgsmål vedr. optagelse på AVU Online, skal du kontakte studievejledningen. Læs mere om optagelseskrav under Søg om optagelse.

Der er deltagerbetaling på alle AVU-fag. For at modtage SU skal du have mere end 23 timer om ugen. Læs mere under Priser og SU.

Roter venligst din telefon for at se siden