HF Online

Undervisning via nettet på gymnasiale niveauer

Om HF Online

Forløbene på Online er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer, som underviserne retter og giver feedback på. Selve undervisningen foregår med afsæt i fagenes faglige hjemmesider, hvorfra du får adgang til dine faglige materialer og opgaver. Du følger din egen personlige afleveringsplan, som bliver lavet til dig i starten af forløbet.

Arbejdsmængden i et Online-forløb svarer til arbejdsmængden på et almindeligt hold. Det er dit eget ansvar, at du holder dig orienteret om afleveringsfrister og frister i forhold til eksamen. Det er også dit eget ansvar at få hjælp, hvis du oplever at have problemer med det faglige eller med at komme i gang med forløbet.

Der er løbende opstart på HF Online. Fra den 3. april 2018 er det muligt at tilmelde sig skoleåret 2018/2019. Se mere her: Tilmeldingsfrister

Se oversigter over hold her:
Halvårshold med opstart i august 2018
Helårshold med opstart i august 2018
Halvårshold med opstart i januar 2019

Online-undervisning er et engangstilbud, som betyder at forløb ikke kan gentages.

Fag og niveauer

I skemaet til højre kan du se, hvilke fag og niveauer vi tilbyder som Online-undervisning.

Her kan du se fagbeskrivelser for alle HF-fag Online-undervisning (HF-enkeltfag)

Klik evt. ind på Adgangskortet (ug.dk), hvor du nemt og overskueligt kan klogere på, hvilke HF-fag og niveauer der kræves for at komme ind på din drømmeuddannelse.

Om eksamen, LAB og værkstedsundervisning

Eksamensafholdelse og mulighed for ansøgning om dispensation følger Aarhus HF & VUC' generelle bestemmelser. Læs mere her: Om eksamen

For at gennemføre fagene fysik, biologi, kemi og geografi skal du deltage i et obligatorisk laboratoriekursus (LAB) pr. fag/niveau, du er tilmeldt. Efter LAB-kurset skal du udarbejde og aflevere rapporter rettidigt. Rapporterne skal også godkendes, for at du kan gå til eksamen.

Kursister der læser et af de naturvidenskabelige fag med eksamen på B-niveau, skal ydermere møde op på skolen til 2x5 timers undervisning på udvalgte hverdage. Første gang er LAB-forberedende undervisning og anden gang er eksamensforberedende undervisning.

Både LAB-kurser og undervisning for kursister med eksamen på B-niveau kræver fremmøde. Man kan derfor ikke blive på holdet eller gå til eksamen uden fremmøde.

For at gennemføre billedkunst skal du deltage i obligatorisk værkstedsundervisning. Der er mødepligt til billedkunst, og man kan derfor ikke blive på holdet eller gå til eksamen uden fremmøde.

Her kan du se alle de vigtige datoer vedr. LAB og værkstedsundervisning:
LAB og værkstedsundervisning efterår 2018
LAB og værkstedsundervisning forår 2019

Kom i gang med HF Online

Har du spørgsmål vedr. optagelse på HF Online, skal du kontakte studievejledningen. Læs mere om optagelseskrav under Søg om optagelse.

Der er deltagerbetaling på alle HF-fag. For at modtage SU skal du have mere end 23 timer om ugen. Læs mere under Priser og SU.

Roter venligst din telefon for at se siden