Udstedelse af prøvebevis på HF-enkeltfag og GS

Skal du søge videregående uddannelse via optagelse.dk, skal du logge ind med NemID. Herefter trykker du på ”Adgangsgrundlag” her går du først ind på fanen ”Se dine eksamensbeviser” og kigger om der er gået noget ind. Er der ikke det, trykker du på fanen ”Tjek for nyt eksamensbevis” så vil du kunne se alle dine eksamensbeviser. Her har du mulighed for at sende dem videre, via optagelse.dk til din nye institution.

Har du brug for et original prøvebevis, kan du bestille det her: Bestilling af prøvebevis 

Bestiller du prøvebeviset senest tirsdag den 11. juni 2019, vil beviset være klar i vores Reception fra fredag den 28. juni 2019, kl. 9.00 – husk at medbringe billedlegitimation.

Pårørende kan også afhente beviset ved forevisning af en fuldmagt, som du kan hente her: Fuldmagt

Drejer det sig om det originale prøvebevis for prøve aflagt i perioden maj/juni 2016 til og med august 2018, kan du ligeledes afhente det i vores reception.

Drejer det sig om det originale prøvebevis vedr. december-eksamen 2015, skal du ringe til os og bestille det.

Drejer det sig om en prøve, som er aflagt før december 2015, er det originale prøvebevis udskrevet og sendt til din folkeregisteradresse. I det tilfælde kan du kontakte vores reception og bede om en eksamensprotokol. Husk at medbringe billedlegitimation.

Udstedelse af fuldt eksamensbevis på HF-enkeltfag

Når du afslutter en hel HF, skal du selv bestille et bevis. Husk, medbring altid billedlegitimation ved afhentning. Har du originale prøvebeviser fra Aarhus HF & VUC eller andre skoler, skal de afleveres i receptionen, inden det fulde bevis kan udstedes, da du kun må have ét bevis for samme karakter.
Fristen for bestilling er tirsdag den 11. juni 2019. Fredag den 28. juni 2019 er beviset klar til afhentning i receptionen på Aarhus HF & VUC. Efter den 11. juni 2019 kan beviser fortsat bestilles, men vi garanterer ikke, det er færdigt til den 28. juni 2019. Der sendes en SMS når beviset er klar. Notér i bemærkningsfeltet, hvis du skal søge videregående uddannelse senest den 5. juli 2019.

Bemærk, hvis du ønsker at deltage i dimission den 28. juni 2019, tilmelder du dig sammen med bestilling af dit bevis.

Har du betalt for fag på andre skoler og ønsker deltagerbetalingen retur herfor, skal du aflevere kvitteringer eller dokumentation for betalingen. Det kan afleveres i receptionen på Aarhus HF & VUC eller sendes med mail til hfadm@aarhushfogvuc.dk

Bor du udenfor Aarhus kommune bliver dit bevis sendt med posten d. 1. juli 2019, vær opmærksom på det kan tage på til 15 dage med Postnord.

Eksamensbeviser vil være uploadet til optagelse.dk senest 28. juni 2019. Skal du søge videregående uddannelse via optagelse.dk, skal du logge ind med NemID. Herefter trykker du på ”Adgangsgrundlag” her går du først ind på fanen ”Se dine eksamensbeviser” og kigger om der er gået noget ind. Er der ikke det, trykker du på fanen ”Tjek for nyt eksamensbevis” så vil du kunne se alle dine eksamensbeviser. Her har du mulighed for at sende dem videre, via optagelse.dk til din nye institution.

Pårørende kan afhente beviset ved forevisning af en fuldmagt, som du kan hente her: Fuldmagt

Eksamensbevis på 2-årig HF

Eksamensbevis uploades til optagelse.dk senest 29. juni 2018. Har du brug for et originalt eksamensbevis (i papir) kan du få det udleveret ved dimissionen eller umiddelbart derefter.

Hvis du bor uden for Aarhus Kommune kan du få beviset tilsendt. Beviset bestilles her: Bestilling af bevis

Pårørende kan også afhente beviset ved forevisning af en fuldmagt, som du kan hente her: Fuldmagt

Husk altid at medbringe billedlegitimation ved afhentning.

Udstedelse af eksamensbevis på AVU / FVU

Hvis du har aflagt prøve i maj/juni 2019, kan du, hvis du har aflagt prøve i minimum 3 fag, få dit eksamensbevis overrakt i forbindelse med AVU dimissionen torsdag den 27. juni kl. 14.30 – 16.00. Husk at tilmelde dig dimissionen i Receptionen senest den 13. juni 2019.

Fra fredag den 28. juni kl. 9.00 er dit prøvebevis klar til afhentning i receptionen. Husk at medbringe billedlegitimation.

Hvis du har folkeregisteradresse i Aarhus Kommune, skal du selv afhente dit bevis.

Bor du uden for Aarhus Kommune, vil du, den 27. juni og den 1. juli, også have mulighed for at hente dit bevis i receptionen, hvorefter dit bevis vil blive sendt med B-post (det kan tage op til 15 dage).
Pårørende kan også afhente beviset ved forevisning af en fuldmagt, som du kan hente her: Fuldmagt

FVU-prøvebeviser sendes automatisk til kursistens e-boks, så det er ikke muligt at bestille FVU-prøvebevis via Aarhus HF & VUC.

Roter venligst din telefon for at se siden