Vælg dit bevis her:

Helt eksamensbevis på HF-enkeltfag / HF-bevis med overbygning (gælder IKKE såfremt du har afsluttet enkelte fag)

Prøvebevis på HF-enkeltfag, GS og SOF

Eksamensbevis på 2-årig HF

Udstedelse af eksamensbevis på AVU / FVU


OBS: Prøvebeviser, GS-beviser og SOF-beviser (hvor du har fulgt et SOF-hold) udstedes automatisk og skal IKKE bestilles!

Udstedelse af helt bevis på hhv. HF-enkeltfag, HF med overbygning og SOF

Bestilling

Når du afslutter en hel HF via enkeltfag eller SOF (supplerende overbygningsforløb), skal du selv bestille et helt bevis. Husk, medbring altid billedlegitimation ved afhentning. Har du originale prøvebeviser fra Aarhus HF & VUC eller andre skoler, skal de afleveres i receptionen, da du kun må have ét prøvebevis for samme karakter.

Fristen for bestilling er 17. juni 2021. Fra fredag den 25. juni 2021 er beviset klar til afhentning i receptionen på Aarhus HF & VUC. Efter udløb af bestillingsfristen kan prøvebeviser fortsat bestilles, men vi garanterer ikke, det er færdigt til den 25. juni 2021.

Har du bestilt og bor du ikke i Aarhus Kommune, bliver dit bevis sendt med posten d. 29. juni 2021. Vær opmærksom på, at det kan tage op til 15 dage med Post Nord.

Pårørende kan afhente beviset ved forevisning af en fuldmagt, som du kan hente her: Fuldmagt

 

Tilbagebetaling

Har du betalt for fag på andre skoler og ønsker deltagerbetalingen retur herfor, skal du aflevere dokumentation for betalingen. Det kan afleveres i receptionen på Aarhus HF & VUC eller sendes med
mail til hfadm@aarhushfogvuc.dk

 

Upload til minkompetencemappe.dk / optagelse.dk

Eksamens- og prøvebeviser vil være uploadet til minkompetencemappe.dk senest 25. juni 2021.  
Hvis du ikke kan se dit bevis, kan du henvende dig til skolens studieadministration på mailen hfadm@aarhushfogvuc.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du søger videre med dine beviser på følgende links:

Prøvebeviser på HF-enkeltfag, GS samt SOF

Afhentning

Ovenstående beviser fra sommereksamen 2021 er klar til afhentning i receptionen d. 25. juni 2021.


Upload til minkompetencemappe.dk / optagelse.dk

Eksamens- og prøvebeviser vil være uploadet til minkompetencemappe.dk senest 25. juni 2021.  
Hvis du ikke kan se dit prøvebevis, kan du henvende dig til skolens studieadministration på mailen hfadm@aarhushfogvuc.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du søger videre med dine beviser på følgende links:

Beviser fra tidligere år

Har du brug for et originalt prøvebevis for en prøve aflagt i perioden maj/juni 2018 til og med december 2020, kan du afhente det i vores reception. Husk at medbringe billedlegitimation. Pårørende kan også afhente beviset ved forevisning af en fuldmagt, som du kan hente her: Fuldmagt

Drejer det sig om det originale prøvebevis vedr. eksamen 2015-2017, skal du ringe til os og bestille det.

Drejer det sig om en prøve, som er aflagt før december 2015, er det originale prøvebevis udskrevet og sendt til din folkeregisteradresse. I det tilfælde kan du kontakte vores reception og bede om en eksamensprotokol. Husk at medbringe billedlegitimation.

Eksamensbevis på 2-årig HF

Eksamensbevis uploades til optagelse.dk senest 26. juni 2020. Har du brug for et originalt eksamensbevis (i papir) kan du få det udleveret ved dimissionen eller umiddelbart derefter.

Hvis du bor uden for Aarhus Kommune kan du få beviset tilsendt.

Pårørende kan også afhente beviset ved forevisning af en fuldmagt, som du kan hente her: Fuldmagt

Husk altid at medbringe billedlegitimation ved afhentning.

Udstedelse af eksamensbevis på AVU / FVU

På grund af den aktuelle Covid-19 nedlukning af skolen kan du ikke afhente dit bevis, før skolen igen åbner. Den nuværende nedlukning gælder til og med den 7. februar, men kan blive forlænget. Såfremt du har akut behov for at få tilsendt dit eksamensbevis, kan du skrive til: Mülkiye Aydemir på MKA@aarhushfogvuc.dk. Mülkiye vil så sende det til din e-boks (gælder KUN for AVU-beviser). 

FVU-beviser vil blive sendt til din e-boks. 

Såfremt du har bopæl uden for Aarhus Kommune kan beviser fremsendes. Henvendelse herom skal rettes til skolens reception/skolens hovednummer 87 32 25 00.

Blanketter

Udbetaling af deltagerbetaling

Fuldmagt (prøvebevis)

Roter venligst din telefon for at se siden