Sådan søger du om optagelse på AVU-fag og fagpakker

Optaget til forløb med start i august starter 4. april 2022.

Ansøgning om optagelse sker via en samtale hos en studievejleder. Du skal booke tid til samtalen, hvilket du gør her: Bestil tid til samtale
Læs mere om optagelsesproceduren på AVU

 

Forudsætninger for at kunne starte på AVU-fag og fagpakker
AVU er et tilbud for alle over 25 år.

Du kan også gå på AVU, hvis du er under 25 år (og over 18 år) og er enten selvforsørgende, deltidsbeskæftiget (min. 20 timer om ugen), i gang med HF-enkeltfag og ønsker faglig opkvalificering i højst ét AVU-fag hvert halvår, har en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering eller er i gang med ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag.

 

Har du opklarende spørgsmål, så kontakt en studievejleder.

Hvis du har opklarende spørgsmål eller andet vedr. AVU Online, kan du læse mere her: AVU Online

Roter venligst din telefon for at se siden