Sådan søger du om optagelse til HF-enkeltfag:

Ansøgning om optagelse på HF-enkeltfag sker som hovedregel via en samtale hos en studievejleder.

Du skal bestille tid til samtalen, og til samtalen skal du medbringe eksamensbevis fra tidligere uddannelser fra og med folkeskolens afgangsprøve. Samtalen foregår på den måde, at du og studievejlederen sammen får lavet et skema, der passer til dine ønsker og niveauer samt til dine forudsætninger.

Det er også muligt at tilmelde sig maks. fire HF-enkeltfag via vores webshop. For at kunne tilmelde dig via webshoppen skal du have dine eksamensbeviser som filer, idet de skal vedhæftes ansøgningen.

 

Ansøgningsfrist:

Du kan tilmelde dig hold med januarstart, og du skal have tilmeldt dig inden holdstart.

Hvis holdet er fyldt, kommer du på venteliste.

 

Forudsætninger for at kunne starte på HF-enkeltfag:

Du kan tidligst starte et år efter, du har taget folkeskolens afgangsprøve – det gælder også, hvis du i grundskolen eller på en efterskole afslutter 10. klasse med eksamen.

For at kunne optages på HF-enkeltfag skal du i udgangspunktet opfylde mindst ét af følgende kriterier:

  • 9. kl. eller 10.kl. med tilfredsstillende resultat i fagene Dansk, Engelsk og Matematik
  • Evt. øvrig uddannelse (fx Hg eller påbegyndt ungdomsuddannelse)

Optagelse sker ud fra en individuel vurdering på baggrund af kriterierne.

Roter venligst din telefon for at se siden