På Aarhus HF & VUC kan du tage en test, der viser om du er ordblind. Også selvom du ikke går på skolen. Det er gratis, nemt og helt anonymt.

Hvis du er ordblind, har du ret til gratis ordblindeundervisning. Ring til os på 8732 2500, og hør mere om dine muligheder for test og undervisning.

Du kan også møde op i Læseafdelingen på Dalgas Avenue 2 alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00-14.00.

Optagelse på HF Ordblind

For at komme i betragtning til HF Ordblind skal du indsende følgende ansøgningsskema til Aarhus HF og VUC.

Sammen med ansøgningen skal du medsende relevante bilag, bl.a. dine skolebeviser. Hvis du har fået taget Den tværgående ordblindetest, skal du også medsende din testrapport.

Du skal, udover at indsende ansøgningsskema og bilag, også søge gennem optagelse.dk. Søg det toårige HF på Aarhus HF og VUC, og skriv i kommentarfeltet at du søger HF Ordblind.

Har du brug for at få afklaret om HF Ordblind er den rette uddannelse for dig, er du velkommen til at booke tid til en vejledningssamtale med en studievejleder (vælg "HF enkeltfag inkl. HFe FJERN” samt "HF Ordblind”)

Ansøgningsfristen til HF Ordblind er d. 15. marts.

Efter at du har indsendt din ansøgning, vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder. Har du ikke tidligere taget Den tværgående ordblindetest, skal du desuden til samtale med en ordblindeunderviser hvor du skal tage testen. Når alle ansøgninger, der er indsendt før ansøgningsfristens udløb, er blevet vurderet, og der har været afholdt samtaler, vil du få besked om du er optaget på HF Ordblind.

Roter venligst din telefon for at se siden