På Aarhus HF & VUC kan du tage en test, der viser om du er ordblind. Også selvom du ikke går på skolen. Det er gratis, nemt og helt anonymt.

Hvis du er ordblind, har du ret til gratis ordblindeundervisning. Ring til os på 8732 2500, og hør mere om dine muligheder for test og undervisning.

Du kan også møde op i Læseafdelingen på Dalgas Avenue 2 alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00-14.00.

Optagelse på HF Ordblind

For at komme i betragtning til HF Ordblind skal du indsende følgende ansøgningsskema til Aarhus HF og VUC (OBS! For at kunne skrive direkte i ansøgningsskemaet skal du først downloade pdf'en)

Sammen med ansøgningen skal du medsende relevante bilag, bl.a. dine skolebeviser. Hvis du har fået taget Den tværgående ordblindetest, skal du også medsende din testrapport.

Du skal, udover at indsende ansøgningsskema og bilag, også søge gennem optagelse.dk. Søg 2-årige HF på Aarhus HF og VUC, og skriv i kommentarfeltet at du søger HF Ordblind.

For at kunne starte på HF Ordblind skal du have bestået 9. klasses afgangsprøve og have været ude af folkeskolen i mindst ét år. OBS! Hvis du tager 10. skoleår på en efterskole, kan du starte på HF ORDBLIND direkte efter efterskolen, fordi du på 10. skoleår ikke har fulgt et folkeskoleforløb. Hvis du tager folkeskolens 10. klasses afgangsprøve på en efterskole, har du fulgt et folkeskoleforløb, og derfor kan du tidligst starte på HF ORDBLIND et år efter efterskolen. Er du i tvivl om, hvilket forløb du har taget på efterskolen, så spørg din efterskole, eller kontakt studievejledningen på Aarhus HF & VUC.
 
Du skal være testet ordblind for at kunne gå på holdet. Er du ikke testet, kan du blive testet gratis på Aarhus HF.

Har du brug for at få afklaret om HF Ordblind er den rette uddannelse for dig, er du velkommen til at booke tid til en vejledningssamtale med en studievejleder (vælg "HF enkeltfag inkl. HFe Online” samt "HF Ordblind”)

Ansøgningsfristen til HF Ordblind er d. 1. marts. Efter denne dato kan man kun optages, hvis der er ledige pladser.

Efter du har indsendt din ansøgning, vil du evt. blive indkaldt til en samtale med en studievejleder. Har du ikke tidligere taget Den tværgående ordblindetest, skal du desuden til samtale med en ordblindeunderviser hvor du skal tage testen. Når alle ansøgninger, der er indsendt før ansøgningsfristens udløb, er blevet vurderet, og der har været afholdt samtaler, vil du få besked om du er optaget på HF Ordblind.

Roter venligst din telefon for at se siden