Sådan søger du om optagelse på GS / SOF

Ansøgning til Gymnasial Supplering (GS) og Supplerende overbygningsforløb (SOF) kan kun foregå elektronisk via webshop. I webshoppen skal du vælge, om du vil ansøge om fag på GS eller SOF (OBS! SOF finder du under knappen "SOF").

Vær opmærksom på:

  • Vi kan ikke tilmelde dig GS og SOF, før vi har en korrekt udfyldt ansøgning fra dig.
  • Besked vedr. endelig optagelse sendes til din e-boks.
  • Skemaændringer samt holdnedlæggelser kan forekomme.
  • Vi forbeholder os også retten til at optage ansøgere på andet hold end det ønskede/ansøgte.


Ved ansøgning til GS skal du være yderligere være opmærksom på:

  • På GS er det kun muligt at læse ét fag pr. semester, da vi primært tilbyder korte og intensive turboforløb - dog med undtagelse af en fagpakke.
  • Vi tilbyder undervisning på Aarhus HF & VUC, Aarhus Akademi og Aarhus Business College. I vores GS-webshop kan du se, hvilke fag der tilbydes på de enkelte uddannelsessteder.
  • Du skal anføre mindst ét videregående uddannelsesønske, da vi ellers ikke kan behandle den. Du skal også vedhæfte eksamensbevis.

OBS! Fra 2022 kan supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. Læs mere her: Ny regel om nedjustering af karaktergennemsnit ved suppleringsfag


Ansøgningsfrist:

GS/SOF-kursustilbud vil fremgå af webshop.

Du skal tilmelde dig snarest muligt og inden holdstart. Hvis holdet er fyldt, kommer du på venteliste.
 

Forudsætninger

Gymnasial Supplering (GS) er for dig, der har brug for at supplere din gymnasiale uddannelse eller afsluttede erhvervsuddannelse med fag/niveauer for at opfylde adgangskravene til videregående uddannelse.

Supplerende Overbygningsforløb (SOF) er for dig, der efter din HF (eller EUX 1-del) gerne vil fortsætte på universitetet.

 

Om deltagerbetaling:

Undervisningen er gratis, hvis du begynder inden den 1. oktober to år efter, din adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales kr. 550,- pr. fag.

Du vil modtage oplysning om betaling sammen med dit optagelsesbrev.
 

Hvis du har opklarende spørgsmål, så kontakt GS/SOF-studievejledningen

Roter venligst din telefon for at se siden