SOF - Supplerende Overbygningsforløb

Din oplagte vej til universitetet

Om SOF (Supplerende overbygningsforløb)

HF er en gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til ALLE videregående uddannelser.

Hvis du efter din HF gerne vil fortsætte på universitetet, skal du efter din HF-eksamen eller EUX 1-del tage et supplerende overbygningsforløb (SOF), hvor du skal tage min. et ekstra fag fra B- til A-niveau samt et ekstra fag fra C- til B-niveau. SOF, som vi tidligere har omtalt som HF PLUS, tager 3-4 måneder, så hvis du starter til august eller september, kan du afslutte med eksamen til december. Se oversigt over SOF-tilbud i vores webshop

OBS! Du kan også få adgang til universitetet ved at integrere det påkrævede ekstra fag fra B- til A-niveau samt et ekstra fag fra C- til B-niveau i din HF-uddannelse. Læs mere om SOF integreret i 2-årig HF og SOF integreret i UNI på HF via enkeltfag

Der er mange fordele ved at bruge os som vejen til universitetet, ikke mindst den korte tid, du bruger på at få en gymnasial, adgangsgivende eksamen.

Her kan du tage SOF

Nedenfor finder du en oversigt over de skoler i Region Midt, som tilbyder SOF:

Randers HF & VUC: https://www.randershfvuc.dk/
Horsens HF & VUC: https://horsenshfogvuc.dk/
Th. Langs HF & VUC: https://www.thlangshf-vuc.dk/
Herning HF & VUC: https://herninghfogvuc.dk/
Århus Akademi: https://aarhusakademi.dk/
Aarhus HF & VUC: https://aarhushfogvuc.dk/da

Se den fulde liste over institutioner, der udbyder supplerende overbygningsforløb (SOF) i Danmark: Udbydere af SOF i Danmark

Du skal ansøge den skole, hvor du ønsker at læse SOF (OBS: Nogle skoler omtager SOF som HF Plus). Du finder yderlige informationer vedr. tilbud og ansøgning på den pågældende skoles hjemmeside.

Fag og niveauer

For at komme på universitetet skal du for at leve op til adgangskravene som minimum supplere din HF med:

  • et ekstra fag fra B- til A-niveau
  • et ekstra fag fra C- til B-niveau.

I skemaet kan du se, de SOF-fag og -niveauer, vi tilbyder.

 

Deltagerbetaling og SU

Betaling for deltagelse på SOF afhænger af, hvornår du blev færdig med din HF-eksamen. Hvis du påbegynder SOF, inden der er gået to år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder SOF to eller flere år efter afsluttet eksamen, koster det 550 kr. pr. fag.

Indtil betalingen har fundet sted, vil du kun være optaget på en betalingsventeliste. Såfremt du ikke betaler, vil du ikke blive endelig optaget på holdet.

OBS! Du kan fortryde din tilmelding senest 14 dage efter betaling. Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding.

SOF er SU-berettiget. Bemærk dog, at der kun kan søges om SU i undervisningsperioderne. Dvs., at du ikke kan søge om SU i eksamensperioderne, som er hhv. december og maj/juni. SU-ansøgning sker via www.su.dk. Du ansøger om SU via den skole, hvor undervisningen foregår. SU modtaget ifm. SOF tæller ikke med i klippekortet til videregående uddannelser.

Kom i gang med SOF

Der gives SU til SOF i undervisningsmånederne. Læs mere under Priser & SU.
Du ansøger elektronisk, se mere under Søg om optagelse.
Hvis du har opklarende spørgsmål SOF, kan du kontakte GS/SOF-studievejledningen.

Roter venligst din telefon for at se siden