Priser & SU

Få info om deltagerbetaling, SU-regler og prislister

Priser på Aarhus HF & VUC

Der er ikke deltagerbetaling på følgende uddannelser: 2-årigt HF, ordblindeundervisning, Forberedende Voksenundervisning (FVU).

Der er deltagerbetaling på alle AVU- og HF-enkeltfag samt på enkeltfag, der tages som Online-undervisning. Det er Undervisningsministeriet, der fastsætter deltagerbetalingerne. Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse og et forhøjet gebyr oven i alm. deltagerbetaling, hvis du er pensionist eller efterlønner. Se priser for de enkelte fag og niveauer længere nede.

Bemærk, at der på de kreative HF-forløb, hhv. HF Musik, HF Film, HF Stage og HF Kunst & Design samt HF Ordblind, er deltagerbetaling til de pågældende samarbejdspartnere ud over deltagerbetaling til de HF-enkeltfag, som er knyttet til de enkelte forløb. Læs mere her:
Optagelse på Kreative HF-forløb
Optagelse på HF Ordblind

GS er gratis de første to år efter afsluttet ungdomsuddannelse. Herefter er der deltagerbetaling pr. GS-fag. Læs mere om priser og SU på GS længere nede.

Se vores betalingbetingelser her: Betalingsbetingelser

Se priser på AVU-fag og niveauer
Se priser på AVU-fag for dig med videregående uddannelse
Se priser på AVU-fag for pensionister og efterlønnere
Se priser på HF-fag og niveauer

Se priser på HF-fag for dig med videregående uddannelse
Se priser på HF-fag for pensionister og efterlønnere

OBS! Priserne er kun vejledende. Den endelige udregning foretages i forbindelse med optagelse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Mulighed for at modtage SU

For at modtage SU skal du have mindst 23 timer om ugen. Har du børn under syv år, kan du få SU, hvis du har 17 timer pr. uge. Timerne svarer til lektioner. Bemærk, der er andre SU-regler for GS.

Alle oplysninger om SU findes på www.su.dk. Husk, at du altid kan følge din SU-sag på www.su.dk ved brug af NemID. På Aarhus HF & VUC har vi samlet info om SU, som vores kursister almindeligvis har brug for at vide, læs mere her: Vejledning og regler om SU

Skulle du have yderligere spørgsmål til SU, kan du kontakte SU-kontoret på Aarhus HF & VUC

Særligt for Online-undervisning

For at få SU til fag, der tages som online-undervisning, skal du være studieaktiv, og det betyder, at du skal følge den afleveringsplan, som du finder i Ludus Web. At være studieaktiv på Online-undervisning betyder, at du skal overholde dine afleveringsfrister (ellers stoppes din SU) og gå til eksamen (ellers stoppes din SU).

OBS! Tilmeldingen til Online-undervisning er først gyldig, når vi har registreret din betaling. Gem kvitteringen, da du kan få brug for den senere.

Priser og SU på Gymnasial Supplering (GS)

Betaling for GS-undervisning afhænger af, hvornår du blev færdig med din gymnasiale eksamen. Hvis du påbegynder dit GS-fag, inden der er gået to år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder dit GS-fag to eller flere år efter afsluttet eksamen, koster det 550 kr. pr. fag.

Når du er optaget på et hold, vil du modtage informationer om bl.a. betaling i din digitale postkasse/eBoks. Indtil betalingen har fundet sted, vil du kun være optaget på en betalingsventeliste. Såfremt du ikke betaler, vil du ikke blive endelig optaget på holdet.

OBS! Du kan fortryde din tilmelding senest 14 dage efter betaling. Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding.

Korte, intensive GS-forløb (1-4 måneder) er SU-berettiget. Bemærk dog, at der kun kan søges om SU i undervisningsperioderne. Dvs., at du ikke kan søge om SU i eksamensperioderne, som er hhv. december og maj/juni. SU-ansøgning sker via www.su.dk. Du ansøger om SU via den skole, hvor undervisningen foregår. Læs mere om SU længere oppe på siden.

SU modtaget ifm. GS tæller ikke med i klippekortet til videregående uddannelser.

Roter venligst din telefon for at se siden