AVU

Hvor enig er du: Jeg har brug for at blive god til dansk!

Hvad vil du bruge AVU til?

Det er vigtigt, at der i hverdagen også er tid til børn/familie

Det er vigtigt for mig at lære at bruge IT og computer

Det er vigtigt for mig at gå til undervisning med andre voksne

Spørgsmål 1/5

Roter venligst din telefon for at se siden