Sparring til strategisk uddannelsesplanlægning og udviklingsprocesser

Dialog om uddannelsestilbud
For at sikre bedst mulig udbytte og effekt af efter/videreuddannelse er der mulighed for at gennemføre individuelle kompetencevurderinger på baggrund af niveau og forudsætninger. Det er med til at kvalitetssikrer niveau for efter/videreuddannelsen. Uanset, hvad der vælges, indledes samarbejdet med en dialog med henblik på at kortlægge ønsker og behov.

Rekvirerede kurser (IDV)
IDV-kurser er en god mulighed for at få tilrettelagt virksomhedskursus. Undervisningen kan aftales efter behov mht. varighed, omfang og tidsangivelse. Det er muligt at oprette IDV-kurser inden for dansk, matematik, engelsk, tysk, samarbejde og kommunikation, samfundsfag og IT.

  • Prisen er 1300 kr. pr. time + moms uanset antal deltagere.
  • Der kan ikke søges løntabsgodtgørelse til IDV-kurser.

Taxameterfinansierede kurser
Virksomheder kan oprette taxameterfinansierede kurser, hvor til der kan søges løntabsgodtgørelse (SVU) efter gældende regler. 

Der skal følgende antal deltagere til at oprette virksomhedskursus:

  • OBU- ordblindeundervisning – min. 3 deltagere
  • FVU-dansk/matematik (Forberedende Voksenundervisning) – min. 10 deltagere
  • AVU/ HF dansk, matematik, engelsk, IT, tysk,  samarbejde og kommunikation, samfundsfag  – min. 20 deltagere

Man kan også tilmelde sig som enkeltperson til de åbne kursustilbud på Aarhus HF & VUC.

Se eksempel på uddannelsesplan

En del af VEU-Center Østjylland

VUC Erhverv Aarhus er en del af VEU-Center Østjylland, som består af 15 østjyske uddannelsesinstitutioner. VEU er en forkortelse for voksen- og efteruddannelse.

Formålet med VEU-centrene er at skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen- og efteruddannelse og vejlede og rådgive både personer og virksomheder om området.

Roter venligst din telefon for at se siden