Persondataforordning

Vi passer på dine data

EU’s lov om beskyttelse af persondata (GDPR) blev indført 25. maj 2018, og Aarhus HF & VUC behandler data efter de gældende regler.

Se uddybende beskrivelse af cookies.

DPO på Aarhus HF & VUC: Peter Cederstrøm, pec@aarhushfogvuc.dk