Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

Bæredygtig skole

Hvordan forstår vi bæredygtighed?

På Aarhus HF & VUC ønsker vi at styrke både den sociale og miljømæssige bæredygtighed. Vores mål er at skabe en skole, hvor forskellige former for bæredygtighed tænkes ind i alle områder af skolens liv.

Social bæredygtighed

Med udgangspunkt i FN’s 4. verdensmål, stræber vi efter at sikre adgang til kvalitetsuddannelse til alle – både dem, der vil læse en gymnasial uddannelse eller skal læse fag op, men også til dem, der skal lære basale færdigheder for at kunne tage en uddannelse eller komme i arbejde. 

Adgang til uddannelse skaber større lighed, og på den måde søger vi at bidrage til den sociale bæredygtighed.

Miljømæssig bæredygtighed

Vi ønsker at skabe en bevidsthed om klima- og miljøvenlige løsninger blandt kursister såvel som medarbejdere. Derfor integreres dette blandt andet i undervisning og bygningsdrift. 

Det er målet, at alle på skolen har kendskab til FN’s verdensmål om klima og miljø samt deres betydning for vores samfund og vores planet, og at der dermed opbygges en bevidsthed om bæredygtighed, som også rækker ud over hverdagen på skolen.

Initiativer

På Aarhus HF & VUC arbejder vi hele tiden på at tage initiativer, der skal gøre skolen mere bæredygtig. Se med i videoerne og bliv klogere på, hvordan nogle af vores sociale og miljømæssige bæredygtige initiativer ser ud helt tæt på. 

Få et samlet overblik over bæredygtige initiativer.

Et sted med plads til alle

Vi tilbyder uddannelser til kursister med særlige behov, såsom ordblinde og personer på autisme-spektret, ligesom vi også ansætter medarbejdere, som ikke har fuld arbejdsevne. 

Aarhus HF & VUC er et sted, hvor der er højt til loftet og plads til forskelligheder – og netop inklusion ser vi som et bidrag til den sociale bæredygtighed.

Grønt Flag

På Aarhus HF & VUC er vi en del af Friluftsrådets Grøn Skole-program. Ordningen er en international uddannelsesordning, der har til formål at øge miljøbevidstheden og fremme bæredygtige udviklingsprincipper blandt elever og lærere i skoler og uddannelsesinstitutioner. Ved deltagelse i ordningen forpligter vi os til løbende at sikre, at skolen har et fokus på miljømæssig bæredygtighed gennem alt fra skolens drift til kursisternes undervisning. 

Siden 2020 har vi ansøgt om og hvert år modtaget Friluftsrådets Grønne Flag på baggrund af skolens grønne arbejde – et arbejde vi fortsætter for at skabe en endnu mere bæredygtig skole.

Grønt Råd

I spidsen for skolens arbejde med bæredygtighed står Grønt Råd. Rådet består af engagerede medarbejdere og kursister, der afholder møder, hvor nye, bæredygtige initiativer diskuteres. I Grønt Råd sidder også to ambassadører, hvis primære opgave er at inspirere underviserne i alle fag til bæredygtig undervisning samt at facilitere, at bæredygtig undervisning indgår som et centralt emne i den didaktiske debat. Grønt Råd arbejder ud fra følgende vision:

Det er visionen på Aarhus HF & VUC, at kursister og ansatte arbejder sammen for at skabe en skole, hvor bæredygtighed er en naturlig og integreret del af både undervisningen, skolens daglige liv, og skolens profil udadtil.

Se skolens principper for det bæredygtige arbejde.