Optagelse på ordblinde-tilbud

Optagelse på ordblinde-tilbud

På Aarhus HF & VUC kan du tage en test, der viser om du er ordblind. Også selvom du ikke går på skolen. Det er gratis, nemt og helt anonymt.

Hvis du er ordblind, har du ret til gratis ordblindeundervisning. Ring til os på tlf. 8732 2500, og hør mere om dine muligheder for test og undervisning.

Du kan også møde op i Læseafdelingen på Dalgas Avenue 2 alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00-14.00.

Du søger om optagelse på HF Ordblind via optagelse.dk:

  • Søg via 2-årig HF på Aarhus HF & VUC, og skriv i kommentarfeltet, at du søger HF Ordblind
  • Sammen med ansøgningen skal du medsende relevante bilag, bl.a. dine skolebeviser. Hvis du har fået taget Den tværgående ordblindetest, skal du også medsende din testrapport
  • Når vi har modtaget din ansøgning fra optagelse.dk, sender vi dig på mail et uddybende spørgeskema, som du skal udfylde og returnere.
  • Efter du har indsendt din ansøgning, vil du evt. blive indkaldt til en samtale med en studievejleder. Har du ikke tidligere taget Den tværgående ordblindetest, skal du desuden til samtale med en ordblindeunderviser, hvor du skal tage testen.

Ansøgningsfrist:

  • Ansøgningsfristen er 1. marts. Efter denne dato kan man kun optages, hvis der er ledige pladser.
  • Når alle ansøgninger, der er indsendt før ansøgningsfristens udløb, er blevet vurderet, og der har været afholdt samtaler, vil du få besked om du er optaget på HF Ordblind.

Brug for mere info?

Har du brug for at få afklaret om HF Ordblind er den rette uddannelse for dig, er du velkommen til at booke tid til en vejledningssamtale med en studievejleder (vælg “HF enkeltfag inkl. HFe Online” samt “HF Ordblind”)

  • Du skal have bestået 9. klasses afgangsprøve.
  • Du skal være testet ordblind for at kunne gå på holdet. Er du ikke testet, kan du blive testet gratis på Aarhus HF.
  • Du kan tidligst starte et år efter, du har taget folkeskolens afgangsprøve – gælder også, hvis du i grundskolen eller på en efterskole afslutter 10. klasse med eksamen. Er du i tvivl om, hvilket forløb du har taget på efterskolen, så spørg din efterskole eller kontakt studievejledningen.

Studievejledningen sidder klar til at råde og vejlede dig.