Optagelse på ordblinde-tilbud

Optagelse på ordblinde-tilbud

På Aarhus HF & VUC kan du tage en test, der viser om du er ordblind. Også selvom du ikke går på skolen. Det er gratis, nemt og helt anonymt.

Hvis du er ordblind, har du ret til gratis ordblindeundervisning. Ring til os på tlf. 8732 2500, og hør mere om dine muligheder for test og undervisning.

Du kan også møde op i Læseafdelingen på Dalgas Avenue 2 alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00-14.00.

Du søger om optagelse på HF Ordblind ved at udfylde dette skemaNår vi har modtaget det udfyldte skema, mailer vi dig et uddybende ansøgningsskemaskema, som du skal udfylde og returnere. Hvis det bliver nødvendigt, indkalder vi dig til en optagelsessamtale.

Har du ikke tidligere taget Den tværgående ordblindetest, skal du desuden til samtale med en ordblindeunderviser, hvor du skal tage testen.

Har du brug for at få afklaret om HF Ordblind er den rette uddannelse for dig, er du velkommen til at booke tid til en vejledningssamtale med en studievejleder (vælg “HF enkeltfag inkl. HFe Online” samt “HF Ordblind”)

HF Ordblind hører under HF-enkeltfag, og du kan tidligst starte et år, efter du har taget folkeskolens afgangsprøve – det gælder også, hvis du i grundskolen eller på en efterskole afslutter 10. klasse med eksamen. 
Hvis du derimod er på et 10. skoleår uden eksamener (prøvefri 10. klasse), kan du starte samme år, som du afslutter dit 10. skoleår.

Er du i tvivl om, hvilket forløb du har taget på efterskolen, så spørg din efterskole, eller kontakt studievejledningen.

 

Ansøgningsfristen til HF Ordblind er 1. marts. Søger du efter fristen, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser.

Studievejledningen sidder klar til at råde og vejlede dig.