Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

HF Online

Undervisning via nettet på gymnasiale niveauer

Om HF Online

Forløbene på Online er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer, som underviserne retter og giver feedback på. Selve undervisningen foregår med afsæt i fagenes faglige hjemmesider, hvorfra du får adgang til dine faglige materialer og opgaver. Du følger din egen personlige afleveringsplan, som bliver lavet til dig i starten af forløbet. Arbejdsmængden i et Online-forløb svarer til arbejdsmængden på et almindeligt hold.

Flere fag har studieværksted på udvalgte tidspunkter henover skoleåret, hvor det er muligt at få individuel hjælp. Det kan være hjælp til at forstå svære emner, opgaveløsning og eksamenstræning, eller hvad du måtte have brug for. Studieværkstederne fremgår af fagsiderne.

Det er dit eget ansvar, at du holder dig orienteret om afleveringsfrister og frister i forhold til eksamen. Det er også dit eget ansvar at få hjælp, hvis du oplever at have problemer med det faglige eller med at komme i gang med forløbet.

Om fag og tilmelding

Online-undervisning er et engangstilbud, som betyder at forløb ikke kan gentages. Der er løbende opstart på HF Online, se tilmeldingsfrister.

Her kan du se fagbeskrivelser for alle HF-enkeltfag via Online-undervisning. Klik evt. ind på Adgangskortet (ug.dk), hvor du nemt og overskueligt kan blive klogere på, hvilke HF-fag og niveauer der kræves for at komme ind på din drømmeuddannelse.

I skemaet til højre kan du se, hvilke fag og niveauer vi tilbyder som Online-undervisning.

Om eksamen, LAB og værkstedsundervisning

Eksamensafholdelse og mulighed for ansøgning om dispensation følger Aarhus HF & VUC’ generelle bestemmelser. Vær opmærksom på, at mundtlige eksamensplaner offentliggøres syv dage før første mulige eksamensdag. Eksamen foregår som fysisk fremmøde i Aarhus.
Læs mere her: Om eksamen.

For at gennemføre fagene fysik, biologi, kemi og geografi skal du deltage i et obligatorisk laboratoriekursus (LAB) pr. fag/niveau, du er tilmeldt. Efter LAB-kurset skal du udarbejde og aflevere rapporter rettidigt. Rapporterne skal også godkendes, for at du kan gå til eksamen.

Kursister der læser et af de naturvidenskabelige fag med eksamen på B-niveau, skal ydermere møde op på skolen til 2×5 timers undervisning på udvalgte hverdage. Første gang er LAB-forberedende undervisning og anden gang er eksamensforberedende undervisning.

Både LAB-kurser og undervisning for kursister med eksamen på B-niveau kræver fremmøde. Man kan derfor ikke blive på holdet eller gå til eksamen uden fremmøde.

For at gennemføre billedkunst og mediefag skal du deltage i obligatorisk værkstedsundervisning. Der er mødepligt til billedkunst og mediefag, og man kan derfor ikke blive på holdet eller gå til eksamen uden fremmøde.

Her kan du se alle de vigtige datoer vedr. LAB og værkstedsundervisning:

Kom i gang med HF Online

Tilmelding

Læs mere om optagelse, adgangskrav og ansøgningsfrist.

Studievejledning

Studievejlederne sidder klar til at hjælpe dig.

Allerede kursist?

Kontakt Online-administrationen, hvis du har spørgsmål.

Priser & SU

Der er deltagerbetaling på alle HF-fag. Der er mulighed for at søge SU.