Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

VUC Erhverv

Efteruddannelse af medarbejdere og ledige

VUC Erhverv på arbejdspladsen

VUC Erhverv tilbyder dialog om muligheder for efteruddannelse og giver sparring og support til at komme godt i gang. Vi samarbejder med både private og offentlige virksomheder og kommer gerne forbi for at afdække behov for kompetenceløft af medarbejdere. Vi tilbyder kurser og undervisning på mange forskellige niveauer. Kurser kan tilrettelægges fleksibelt og gennemføres på de tidspunkter, med det indhold og på den lokation, der passer ind. Vi har mange tilrettelæggelsesmuligheder – både som fremmødebaseret undervisning og som online-tilbud. Få også indblik i mulighederne for løntabsgodtgørelse.

Gå på opdagelse i vores brochure og få overblik over vores virksomhedsrettede efteruddannelsestilbud som f.eks.: (FVU) Dansk, Matematik, Engelsk og Digital samt (OBU) Ordblindeundervisning.

Se videoklippet til højre og få inspiration til, hvordan det er nemt at få sat en god proces i gang omkring efteruddannelse.

Kontakt uddannelseskonsulent Inger Goul Andersen på tlf.
20223812 / 87322570 og få et besøg og en dialog om mulighederne.

VUC Erhverv for ledige

Er du ledig? Og vil du hurtigst muligt have arbejdsrelaterede kompetencer, som kan bringe dig nærmere et job? Læs mere om vores muligheder for efteruddannelse i brochuren. Nedenfor kan du desuden få svar på de mest stillede spørgsmål.

Du kommer i gang ved at ringe til VUC Erhvervs uddannelseskonsulent, Inger Goul Andersen på tlf. 2022 3812. Det er også Inger, der kan svare på alle spørgsmål, der har at gøre med efteruddannelsesforløbene for ledige – herunder evt. spørgsmål ang. regler ift. jobcenter, a-kasse m.m..

Idet der på alle fire efteruddannelsesforløb er flere trin/niveauer, skal du testes, således at du kan starte på det niveau, der passer til dig. Tidspunkt for denne test aftales med Inger.

Du skal i udgangspunktet være over 25 år for at kunne starte, men hvis du er under 25 år og på dagpenge, kan der være muligheder. Der er også andre undtagelser, hvis du er under 25 år, så kontakt VUC Erhvervs uddannelseskonsulent, Inger Goul Andersen på tlf. 2022 3812 og hør nærmere.

For at blive tilmeldt et eller flere af FVU-fagene DANSK OG MATEMATIK er det nødvendigt, at du får en afklaring (test) af dine behov.

Efter testen får du en kort samtale med en vejleder, hvor resultaterne af testen gennemgås. Her får du en vurdering af dit faglige niveau sammen med en vurdering af, hvilket tilbud der er relevant for dig.

Testen er anonym, og det er kun dig og vejlederen, der får resultatet.

Undervisningen foregår på Aarhus HF & VUC på Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C.

Der er også mulighed for Online-undervisning.

Vi har løbende optag hvilket vil sige, at du kan starte, så snart du er blevet testet og ved, hvilket trin/niveau du skal undervises på.

Hvor lang tid et efteruddannelsesforløb varer kommer an på, hvor mange timer der er på det pågældende fag og trin/niveau. Fx kan der på dansk være op 60 timers undervisning på et trin/niveau, og hvis du har 4 timers dansk om ugen, skal du have undervisning i 15 uger, før du er færdig. Tilsvarende kan du fx på engelsk have ned til 20 timers undervisning på et trin/niveau, og hvis du har 2 timers engelsk om ugen, skal du have undervisning i 10 uger, før du er færdig.

VUC Erhverv for ordblinde

På de fleste arbejdspladser det et krav, at man som medarbejder kan læse, stave og skrive. Det anslås, at cirka 4% af befolkningen er ordblinde.

Heldigvis findes der i dag en række IT-programmer og andre hjælpemidler, der kan støtte op om læsning og skrivning.

I folderen nedenfor er der mere information om og inspiration til, hvordan der kan sættes fokus på ordblindetilbud på arbejdspladsen, tilbud om gratis ordblindetest og opfølgende kursusmuligheder.

I videoen til højre kan du høre, hvordan en medarbejder på Raunstrup Byggeri har fået glæde af ordblindeundervisning.

Projekt Next Step

I konsulentteam Region midt har vi fokus på at inspirere og motivere medarbejdere til efteruddannelse, at sikre fastholdelse til arbejdsmarkedet og at sikre, at det faglige løft fortsat udvikles og giver mening.

Vi arbejder ud fra konceptet Next Step, som bedst kan beskrives som en rammesætning af efteruddannelsesindsatsen, der booster engagement, læring og motivation. Du kan læse mere om Next Step i flyeren nedenfor eller på www.nextstepvuc.dk

Som en del af Next Step-projektet tilbyder vi Klar til FVU-start, som er et tilbud til medarbejdere og ledige, der ønsker at lære dansk på et grundlæggende niveau. Læs mere om Klar til FVU-start i vores flyer.

Hør hvordan andre virksomheder har brugt VUC Erhverv

I videoerne nedenfor kan du høre, hvordan Examvision, DAFA Group og Egil Rasmussen A/S har brugt VUC Erhverv. Du kan også se nogle af de virksomheder, vi samarbejder med her: Vi har brugt VUC Erhverv

Vil du vide mere?

For nærmere info om rekvirerede kurser (IDV), uddannelsesforløb, mulighed for løntabsgodtgørelse og SVU m.m., så kontakt:

Uddannelseskonsulent, Inger Goul Andersen
Tlf. 8732 2570 / 2022 3812
E-mail: ia@aarhushfogvuc.dk

Har du brug for et landsdækkende initiativ?
VUC Erhverv er landsdækkende. Vi er til stede lokalt, men arbejder også sammen regionalt og på landsplan. Det er din garanti for ensartethed og kvalitet. Læs mere om VUC Erhverv