Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

AVU Online

Undervisning via nettet på 9.-10. klasses niveau

Om AVU Online

Forløbene på Online er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer, som underviserne retter og giver feedback på. Selve undervisningen foregår med afsæt i fagenes faglige hjemmesider, hvorfra du får adgang til dine faglige materialer og opgaver. Du følger din egen personlige afleveringsplan, som bliver lavet til dig i starten af forløbet. Arbejdsmængden i et Online-forløb svarer til arbejdsmængden på et almindeligt hold.

Alle fag har studieværksted på udvalgte tidspunkter henover skoleåret, hvor det er muligt at få individuel hjælp. Det kan være hjælp til at forstå svære emner, opgaveløsning og eksamenstræning, eller hvad du måtte have brug for. Studieværkstederne fremgår af fagsiderne.

Det er dit eget ansvar, at du holder dig orienteret om afleveringsfrister og frister i forhold til eksamen. Det er også dit eget ansvar at få hjælp, hvis du oplever at have problemer med det faglige eller med at komme i gang med forløbet.

Om fag og tilmelding

Online-undervisning er et éngangstilbud, som betyder, at forløb ikke kan gentages.

Der er mulighed for løbende opstart, se tilmeldingsfrister.

I skemaet til højre kan du se, hvilke fag og niveauer vi tilbyder som Online-undervisning, og her kan du se læreplaner for alle AVU-fag.

Om eksamen på Online

Fagene på G- og D-niveau afsluttes med skriftlige og mundtlige prøver (hhv. december og maj/juni). Fagene på basis, F og E niveau afsluttes med faglig dokumentation, som er en afleveringsopgave, der er integreret i din afleveringsplan. Til eksamen skal der medbringes billed-ID.

Det er muligt at søge dispensation fra de almindelige eksamensregler, hvis du har en funktionsnedsættelse, der nødvendiggør en sådan fravigelse. Seneste frist for ansøgning på 9.-10. klasses niveau er 1. oktober for vinterprøven i december og 1. marts for sommerprøven. Henvend dig til studievejleder Ulf Gregersen i studievejledningen, hvis du vil søge dispensation.

For faget Naturvidenskab G og FED gælder, at du skal deltage i obligatoriske laboratoriekurser for at kunne gå til eksamen. Man skal deltage i alle laboratoriekurser for de niveauer, man er tilmeldt. Alle laboratoriekurser ligger i træffetiderne om mandagen i tidsrummet kl. 15.20-17.00. Ved studiestart modtager du mere information.

Kom i gang med AVU Online

Tilmelding

Læs mere om optagelse, adgangskrav og ansøgningsfrist.

Studievejledning

Studievejlederne sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.

Allerede kursist?

Kontakt Online-administrationen, hvis du har spørgsmål.

Priser & SU

Der er deltagerbetaling på alle AVU-fag. Der er mulighed for at søge om SU.