Optagelse på AVU

Der er åbent for tilmelding til fag og forløb med start i januar 2023.

Ansøgning om optagelse sker via en samtale hos en studievejleder. Du skal bestille tid til samtale.

Læs mere om optagelsesproceduren på AVU.

AVU er et tilbud for alle over 25 år.

Du kan også gå på AVU, hvis du er under 25 år (og over 18 år) og er enten:

  • Selvforsørgende
  • Deltidsbeskæftiget (min. 20 timer om ugen)
  • I gang med HF-enkeltfag og ønsker faglig opkvalificering i højst ét AVU-fag hvert halvår
  • Har en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering
  • Er i gang med ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag.

Hvis du har opklarende spørgsmål eller andet vedr. AVU Online, kan du læse mere her: AVU Online.

Studievejledningen sidder klar til at råde og vejlede dig