Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

Kompentencevurdering (IKV)

Læs mere om IKV

På Aarhus HF & VUC kan du gratis få vurderet de kompetencer, du har tilegnet dig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforløb. Vi udfører Individuel Kompetencevurdering inden for fag på Almen Voksenuddannelse og fag på gymnasialt niveau.

Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

Vurderingen foretages ud fra de faglige mål, der er beskrevet i reglerne for det pågældende fag. Aarhus HF & VUC kan kompetencevurdere i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du ønsker vurdering i et fag eller niveau, som Aarhus HF & VUC ikke tilbyder, vil vi henvise dig til en anden institution, hvor faget kan tages.

Et kompetencebevis, hvor der er givet fuld anerkendelse, kan som hovedregel sidestilles med et enkeltfagsbevis. Dvs. det kan give merit i en fuld gymnasial uddannelse sammensat af enkeltfag. Det kan også benyttes til optagelse på videregående uddannelser. Vi anbefaler, at du altid kontakter den uddannelse, du ønsker at søge optagelse på og forespørger, om de godkender IKV. Visse uddannelser kræver en karakter i faget, i så tilfælde kan IKV ikke benyttes idet der gives ikke karakter på et kompetencebevis.

Hvis du ønsker, at Aarhus HF & VUC skal hjælpe dig med at få vurderet dine kompetencer, skal du gøre følgende:

 1. Find det fag og det niveau, du ønsker at blive kompetencevurderet i. Se først i oversigten og find så den rigtige læreplan på UVM’s hjemmeside.
 2. Læs også FAQ om IKV.
 3. Udfyld derefter et ansøgningsskema.
 4. Udfyld så et evalueringsskema. Heri skal du gøre rede for, hvordan du mener at opfylde de faglige mål og krav som beskrevet i fagbeskrivelsen.
 5. Ansøgningsskema sendes sammen med et cv, selvevaluering og alt relevant dokumentation til: ikv@aarhushfogvuc.dk for fag på gymnasial niveau, avustudievejleder@aarhushfogvuc.dk for fag på almen voksenuddannelse.
 6. Efterfølgende vil din ansøgning blive forhåndsvurderet i forhold til, om du kan kompetencevurderes på det niveau, du ønsker, eller om du skal henvises videre til en anden institution.
 7. Studievejledningen sender ansøgning og dokumentation til en faglærer i det eller de pågældende fag. Faglæreren kontakter dig, såfremt der er brug for yderligere dokumentation, eller hvis du skal testes.
 8. Faglærer vurderer resultatet, og du får svar. Såfremt du opnår anerkendelse, sendes IKV-beviset til din digitale postkasse/E-Boks.

Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger. Såfremt man ønsker at klage over afgørelsen, følges nedenstående procedure:

 1. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet, men afleveres til Aarhus HF & VUC.
 2. Klagen afleveres senest 4 uger efter modtagelses af afgørelsen.

Det er ansøgers ansvar at fremlægge alt dokumentation, som er relevant ved vurderingen. Aarhus HF & VUC hjælper gerne med vejledning om relevant dokumentation til belysning af kompetencer i det fag, hvori vurderingen ønskes foretaget, ligesom Aarhus HF & VUC også er forpligtet til at informere om ansøgningsproceduren.

If you have studied English in conjunction with education abroad and you need English B-levels to be able to meet requirements for further education in Denmark, your prior qualifications can be assessed at Aarhus HF and VUC.

We recommend for you to always contact the education you wish to apply for in order to make sure the IKV meets the admission requirements. Certain educations require grades in upper secondary school subjects in which case IKV will not be sufficient to meet the admission requirements as an IKV certificate does not provide a grade.

It is required that your qualifications are adequately documented, for example exam certificates, course descriptions etc.

The application form can be filled in here. Next, please fill in the self-assessment form. In doing so, it will be evident what the requirements are for English B-levels, and in the form, you must also account for how your qualifications correspond to the academic objectives and core substance of the course.

Send an e-mail to ikv@aarhushfogvuc.dk including your documentation and the self-assessment form. Should we estimate that your documentation is inadequate, we may refuse to initiate an assessment.

It is an English teacher who will assess the submitted documentation and you could be asked to do an interview or further written assignments or tests.

Your application will be processed within four weeks.

Should you wish to make a formal complaint of the assessment, you may follow the following procedure:

 1. Submit your complaint to us at Aarhus HF and VUC and we will send it on to the Qualifications Council.
 2. It must be filed no later than four weeks after the reception of our decision.