Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

SOF – Supplerende Overbygningsforløb

Din oplagte vej til universitetet

Om SOF (Supplerende overbygningsforløb)

Hvis du efter din HF- eller EUX 1-del-eksamen gerne vil fortsætte på universitetet, er det nødvendigt, at du efter afsluttet eksamen læser det supplerende overbygningsforløb, SOF. En SOF skal som minimum indeholde et ekstra fag fra B- til A-niveau samt et ekstra fag fra C- til B-niveau. Vi har sammensat flere forskellige SOF-pakker, som tager 3-3,5 måneder, hvor man starter i august/september med eksamen i december, eller man kan starte i januar/februar med eksamen i maj/juni. Se oversigt over SOF-tilbud i vores webshop.

Du kan også få adgang til universitetet ved at tage SOF som en integreret fagpakke, hvor du tager det ekstra fag fra B- til A-niveau samt et ekstra fag fra C- til B-niveau som en del af din HF-uddannelse med dertilhørende flere timer på skemaet. Læs mere om integreret fagpakke på 2-årig HF og integreret fagpakke på HF via enkeltfag.

Der er mange fordele ved at bruge os som vejen til universitetet, ikke mindst den korte tid, du bruger på at få en gymnasial, adgangsgivende eksamen.

Her kan du tage SOF

Nedenfor finder du en oversigt over de skoler i Region Midt, som tilbyder SOF:

Se den fulde liste over institutioner, der udbyder supplerende overbygningsforløb (SOF) i Danmark: Udbydere af SOF i Danmark.

Du skal ansøge den skole, hvor du ønsker at læse SOF. Du finder yderlige informationer vedr. tilbud og ansøgning på den pågældende skoles hjemmeside.

Fag og niveauer

For at komme på universitetet skal du for at leve op til adgangskravene som minimum supplere din HF med:

  • Et ekstra fag fra B- til A-niveau.
  • Et ekstra fag fra C- til B-niveau.

I skemaet finder du en oversigt over de SOF-fagpakker, vi tilbyder på 3 eller 3,5 mdr., og som giver mulighed for SU i undervisningsmånederne.

SOF kan også sammensættes af to enkelte fag på et halvt eller helt år og kan anbefales, hvis man vurderer, at SOF-fagpakkerne på 3-3,5 mdr. er for komprimerede. For at høre mere om muligheden for individuel tilrettelæggelse, er du velkommen til at kontakte os. Individuelle tilrettelæggelser vil oftes være uden mulighed for SU.

Deltagerbetaling og SU

Betaling for deltagelse på SOF afhænger af, hvornår du blev færdig med din HF-eksamen. Hvis du påbegynder SOF, inden der er gået to år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder SOF to eller flere år efter afsluttet eksamen, koster det 550 kr. pr. fag.

Indtil betalingen har fundet sted, vil du kun være optaget på en betalingsventeliste. Såfremt du ikke betaler, vil du ikke blive endelig optaget på holdet.

OBS! Du kan fortryde din tilmelding senest 14 dage efter betaling. Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding.

SOF er SU-berettiget, hvis forløbet er en SOF-pakke på 3-3,5 mdr. Bemærk dog, at der kun kan søges om SU i undervisningsperioderne. Dvs., at du ikke kan søge om SU i eksamensperioderne, som er hhv. december og maj/juni. SU-ansøgning sker via www.su.dk. Du ansøger om SU via den skole, hvor undervisningen foregår. SU modtaget ifm. SOF tæller ikke med i klippekortet til videregående uddannelser.

Kom i gang med SOF

Tilmelding

Læs mere om optagelse, adgangskrav og ansøgningsfrist.

Studievejledning

Studievejlederen sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål.

Priser & SU

SOF er SU-berettiget i undervisningsmånederne.