Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

Om Aarhus HF & VUC

Om skolen

Aarhus HF & VUC er en stor og spændende skole med et bredt udbud af fag, uddannelser og tilrettelæggelser fordelt på følgende uddannelsesområder:

  • HF (Højere Forberedelseseksamen – 2-årigt HF og enkeltfag)
  • AVU (9.-10. klasse)
  • GS (Gymnasial Supplering)
  • FVU (Forberedelse Voksenundervisning)
  • OBU (ordblindeundervisning)

For hvert uddannelsesområde tilbyder vi en lang række forløb og uddannelser særligt tilpasset vores kursisters behov. Det betyder, at man som kursist i langt de fleste tilfælde kan få tilrettelagt lige præcis det forløb, der svarer til sine kompetencer, sin livssituation – f.eks. med børn eller arbejde – og ift. personlige mål med uddannelsen. Vi tilbyder også Online-undervisning, som er undervisning via nettet.

Antal ansatte og kursister: Den samlede aktivitet på Aarhus HF & VUC giver beskæftigelse til ca. 250 medarbejdere jævnfør de aktuelle uddannelser. Kursisttal er opgjort på to måder:

  • CPR-kursister (det samlede antal studerende): ca. 5000
  • Helårskursister (antal fuldtidsstuderende): ca. 1700

Undervisningssted: Aarhus HF & VUC har adresse på Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C.

Organisation: Aarhus HF & VUC er opdelt i følgende tre organisatoriske områder:

  • AVU-området (AVU, FVU og OBU)
  • Det gymnasiale område (HF og GS)
  • Serviceområdet (administrerer undervisningen og sikrer, at bygninger og udstyr er i orden).