HF for kursister med autisme

For dig der har en diagnose inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

Om ASF

En 2-årig HF-uddannelse for kursister med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), som vi kalder for A-klassen.

Kravene for at blive optaget er en diagnose inden for ASF. Desuden skal du som minimum have en afsluttet 9. klasse med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik. Du vil typisk gå i skole dagligt fra kl. 8.00-14.45, så for at komme i betragtning til klassen, kræver det, at du kan klare at møde stabilt ugens fem dage.

Undervisningen foregår struktureret og overskueligt. Der vil maks. være 12 elever i klassen. Alle får en mentor ved forløbets start.

A-klassen får sit eget undervisningslokale samt et separat lokale, som kan bruges til lektielæsning eller til at holde pause fra skoledagen.

Fag og niveauer

I skemaet til højre kan du se, hvilke obligatoriske fag og niveauer du skal have i A-klassen. Du skal have et kreativt fag, som i A-klassen er mediefag. Du skal vælge mellem en af følgende to fagpakker efter, du er startet hos os:

Science & Sundhed:
Pakkefag er Matematik B og Fysik C.
Valgfag er Fysik B.

Mennesker & Samfund:
Pakkefag er Samfundsfag B og Psykologi C.
Valgfag er Religion B.

Her kan du se læreplaner for alle HF-fag

Besøg i A-klassen

Du har mulighed for at komme på  besøg i A-klassen, hvis du vurderes til at opfylde optagelseskriterierne til klassen, som er en diagnose inden for autismespektret samt gode skolekundskaber. Til hvert besøg er der plads til max. 5 elever. Du kan komme på besøg følgende datoer:

  • Mandag den 28.10 kl. 9.15 - 13.45
  • Torsdag den 21.11 kl. 9.15 - 13.45

Programmet ser således ud:

  • 9.15 – 9.45: Introduktion
  • 9.55 – 11.35: Særundervisning i besøgsklassen
  • 12.05 – 13.45: Overvære undervisning i de nuværende A-klasser

Tilmelding og yderligere information fås ved at skrive til a-klassen@aarhushfogvuc.dk

Kom i gang med HF for kursister med ASF

Henvendelse vedr. spørgsmål om ansøgning og optagelse kan ske ved at sende en mail til a-klassen@aarhushfogvuc.dk eller kontakte Benny Mølgaard telefonisk på tlf. 8732 2538.
Læs mere om optagelse, adgangskrav og ansøgningsfrist under Søg om optagelse.
Uddannelsen er SU-berettiget. Læs mere under Priser & SU.

Roter venligst din telefon for at se siden