Supplering - GS og SOF

Hurtigt videre

Komprimerede forløb

De fag og niveauer, du mangler

Supplering (GS og SOF)

Gymnasial Supplering (GS) er for dig, der har brug for at supplere din gymnasiale uddannelse eller afsluttede erhvervsuddannelse med fag/niveauer for at opfylde adgangskravene til videregående uddannelse. GS er et engangstilbud og såfremt du påbegynder et kursus eller ikke framelder dig aktivt inden start, vil du have benyttet dig af dit engangstilbud. En udeblivelse tæller som brug af engangstilbud.

Du kan kun bruge GS til supplering i ét eller flere fag på bestemte niveauer, som du mangler for at komme ind på en konkret videregående uddannelse. Du har også mulighed for at karakterforbedre, hvis du har dumpet faget på din ungdomsuddannelse eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav. Du kan kun benytte dig af GS til kvote 2, såfremt fag/fagene er et specifikt adgangskrav på dit uddannelsesønske. Du kan ikke benytte GS til en generel karakterforbedring.

Læs mere om de enkelte GS-tilbud - herunder om adgangskrav, SU m.m. - nedenfor.


Supplerende overbygnings-forløb (SOF) er for dig, der efter din HF (eller EUX 1-del) gerne vil fortsætte på universitetet. Læs mere om SOF her

 

GS TURBO

For dig, der vil have gymnasial supplering i korte, SU-berettigede forløb

GS TURBO

GS DELTID

For dig, der har brug for gymnasial supplering, men som ikke har mulighed for undervisning på fuld tid

GS DELTID

GS ONLINE

For dig, der vil tage gymnasiale fag online, så du kan studere, når du har tid og lyst

GS ONLINE

GS SOMMERKURSER

For dig, der der vil bruge sommeren til at supplere din gymnasiale eksamen

GS SOMMERKURSER

Roter venligst din telefon for at se siden