Hvor enig er du: Jeg har travlt med andre ting i hverdagen (fx børn, job), så min HF-uddannelse skal tilpasses i forhold til det

Hvor enig er du i følgende: Jeg vil gerne selv kunne vælge, hvor mange timer, jeg har på mit skema

Jeg vil gerne være med til at bestemme, hvilke fag der skal indgå i min HF-uddannelse

Hvis jeg selv kunne vælge, er mine klassekammerater i alderen:

Jeg har behov for at gå i en klasse, hvor jeg følger mine fag med de samme kursister

Jeg vil gerne blive hurtigst muligt færdig med min HF, så kan komme ind på min drømmeuddannelse

Spørgsmål 1/6

Roter venligst din telefon for at se siden