Mange muligheder og høj fleksibilitet

Klik her for at se AKTUELLE ONLINE-tilbud for virksomheder

VUC Erhverv har til formål at fungere som bindeled mellem virksomheder og efter- og videreuddannelse. Fleksibilitet, høj faglighed, engagement og erfaring kendetegner VUC Erhvervs virke og samarbejde. Vi har stor erfaring i kompetenceløft for virksomheder, og samarbejdsfladerne er mange.

VUC Erhverv tilbyder: 

  • Tilrettelæggelse af opkvalificerende efter- og videreuddannelse i dialog med offentlige og private virksomheder.
  • Undervisning tilrettelagt ud fra konkrete behov, som gennemføres på de tidspunkter, der passer bedst i drift og planlægning.
  • Som noget nyt kan der oprettes ordblindehold på 3 deltagere, såfremt der er tale om virksomhedsrettet ordblindeundervising (i alle andre tilfælde skal der minimum være 6 deltagere for at kunne oprettet et ordblindehold).

Læs mere her: VUC Erhverv

Klædt på til fremtiden

Klædt på til fremtiden (for medarbejdere)

Opkvalificering af medarbejdere i dansk og matematik

Klædt på til fremtiden (for ledige)

Læsning, skrivning og matematik for ledige

Læs mere om vores tilbud i brochurerne:

Undervisning for ordblinde

Få styr på læsning og skrivning i hverdagen

Brug for opkvalificering

Tag fag via Fjernundervisning

FVU på arbejdspladsen

Brancherettet læsning, skrivning, matematik, IT og Engelsk

FVU-test i dansk og matematik

Giv dig selv muligheden for et fagligt løft

FVU Online - online efteruddannelse

Uddannelse uden for arbejdstid - når du har tid og lyst

Veje ind på en efter/videreuddannelse

Veje til BYG OVEN PÅ med kompetencegivende akademiuddannelser

Roter venligst din telefon for at se siden