Mange muligheder og høj fleksibilitet

Klik her for at se AKTUELLE ONLINE-tilbud for virksomheder

VUC Erhverv har til formål at fungere som bindeled mellem virksomheder og efter- og videreuddannelse. Fleksibilitet, høj faglighed, engagement og erfaring kendetegner VUC Erhvervs virke og samarbejde. Vi har stor erfaring i kompetenceløft for virksomheder, og samarbejdsfladerne er mange.

VUC Erhverv tilbyder: 

  • Tilrettelæggelse af opkvalificerende efter- og videreuddannelse i dialog med offentlige og private virksomheder.
  • Undervisning tilrettelagt ud fra konkrete behov, som gennemføres på de tidspunkter, der passer bedst i drift og planlægning.
  • Som noget nyt kan der oprettes ordblindehold på 3 deltagere, såfremt der er tale om virksomhedsrettet ordblindeundervising (i alle andre tilfælde skal der minimum være 6 deltagere for at kunne oprettet et ordblindehold).

Læs mere her: VUC Erhverv

Klædt på til fremtiden

Klædt på til fremtiden (for medarbejdere)

Opkvalificering af medarbejdere i dansk og matematik

Klædt på til fremtiden (for ledige)

Læsning, skrivning og matematik for ledige

Læs mere om vores tilbud i brochurerne:

Undervisning for ordblinde

Få styr på læsning og skrivning i hverdagen

Brug for opkvalificering

Tag fag via Fjernundervisning

FVU på arbejdspladsen

Brancherettet læsning, skrivning, matematik, IT og Engelsk

FVU-test i dansk og matematik

Giv dig selv muligheden for et fagligt løft

FVU Online - online efteruddannelse

Uddannelse uden for arbejdstid - når du har tid og lyst

Veje ind på en efter/videreuddannelse

Veje til BYG OVEN PÅ med kompetencegivende akademiuddannelser

Test - standard tekst

lgoliugliug liuguiogipug piugipugipugpiu uipgpiugpiugpi  lgoliugliug liuguiogipug piugipugipugpiu uipgpiugpiugpi  lgoliugliug liuguiogipug piugipugipugpiu uipgpiugpiugpi  lgoliugliug liuguiogipug piugipugipugpiu uipgpiugpiugpi  lgoliugliug liuguiogipug piugipugipugpiu uipgpiugpiugpi 

lgoliugliug liuguiogipug piugipugipugpiu uipgpiugpiugpi 

lgoliugliug liuguiogipug piugipugipugpiu uipgpiugpiugpi 

Roter venligst din telefon for at se siden