Vi er tildelt Grønt Flag

Aarhus HF & VUC er medlem af Grøn Skole – en certificeringsordning som Friluftsrådet står bag, der betyder, at vi har fokus på klima, miljø, bæredygtighed, og i det hele taget på FN’s 17 verdensmål, både i undervisning og i dagligdagen på skolen.

Vi har netop fået tildelt Friluftsrådet grønne flag for skoleåret 2021-2022 på baggrund af følgende initiativer: Grønne initiativer i skoleåret 2021-2022

Tildelingen er en anerkendelse af det flotte arbejde, som udføres på vores skole for at gøre skolen mere bæredygtig og for at integrere bæredygtighed i vores uddannelser.