HF FUNDAMENTET

Indslusning til HF-uddannelse med indbygget hjælp og støtte

Om HF Fundamentet

HF Fundamentet er et tilbud til dig under 30 år, der af forskellige årsager har svært ved at komme i gang med en gymnasial uddannelse, eller som tidligere har forsøgt uden at kunne gennemføre. Læs mere her: HF Fundamentet

HF Fundamentet er et samarbejde mellem Aarhus HF & VUC og den sociale forening Fundamentet, hvor du kan få et fagligt og socialt fundament for at kunne få en gymnasial og adgangsgivende eksamen:

  • Du går i klasse med andre, der lige som dig har udfordringer med at kunne gennemføre et uddannelsesforløb
  • Du har to lærere, hvilket giver dig bedre tid til at få hjælp
  • Du har mulighed for at få tildelt en mentor efter behov
  • Du har få timer på skemaet (se skema nedenfor)

 

HF Fundamentet er en del af Alle unge med imidt, der er støttet af Den Europæiske Socialfond og Region Midtjylland.

Fag og niveauer

HF Fundamentet starter 14. august 2019, og du afslutter med eksamen i maj/juni 2020. Til højre kan du se dit skema.

OBS! For at kunne modtage SU kræver det ekstra fag på skemaet, hvilket du kan tage som almindelig undervisning eller som Online-undervisning via nettet. For nærmere info, snak med studievejledningen

 

 

Kom i gang med HF Fundamentet

Hvis du vil vide mere om HF Fundamentet, så kontakt studievejledningen. Læs mere om optagelse, adgangskrav og ansøgningsfrist under Søg om optagelse.
Der er deltagerbetaling på alle HF-fag. Har du mindst 23 timer om ugen er du SU-berettiget. Læs mere under Priser & SU.

Roter venligst din telefon for at se siden