Info om eksamen

Eksamensinfo for HF

  • 24. november ca. kl. 12.00: Offentliggørelse af mundtlig og skriftlig eksamensplan frem til og med jul
  • 6. december ca. kl. 12.00: Offentliggørelse af mundtlig eksamensplan for januar 2024

Større skriftlig opgave (SSO) er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset, hvor den vægtes med 1,5 i en hel HF-eksamen. Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Hvis opgaven skrives i et sprogfag, kan skolen dog give tilladelse til, at opgavebesvarelsen udarbejdes på det pågældende fremmedsprog. Det kræver, at man søger om det.

Hvilket fag: Opgaven udarbejdes inden for 1-2 fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt eksamen i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal du følge eller have aflagt prø­ve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Du skal udarbej­de opgaven på det højeste faglige niveau, som du følger eller har fulgt i fage­ne.

Hvornår: Er du enkeltfagskursist, som tager en hel HF-uddannelse, skal du tilmelde dig SSO, hvis du kan færdiggøre uddannelsen i løbet af skoleåret 2019/20. Hvis du følger et to-årigt forløb i faget, kan du først skrive opgaven på andet år.

Muligheder for dispensation: Du har mulighed for at søge dispensation til ekstra 3 dages forlænget skrivetid hvis du:

  • Har mere end 30 timers erhvervsarbejde
  • Har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ønsker du at søge dispensa­tion, skal det skrives på din tilmelding. Erhvervsarbejdet skal doku­menteres med en lønseddel fra din arbejdsgiver. Hvis du har fysisk eller psykisk nedsat funktion, skal du søge om dispensation i Studieadmini­strationen hos Karin Nørholm (lokale 4.10) vedlagt relevant dokumentation.

Læs alt om SSO her: Større Skriftlig Opgave

Links til Ministeriets læreplan for større skriftlig opgave.

Eksamensprojekt (EP) er en obligatorisk eksamen for alle hf-enkeltfagskursister som ønsker at tage en fuld HF. Eksamensprojektet laves i to fag. Du skal udarbejde en skriftlig synopsis, som danner grundlag for den individuelle mundtlige prøve.

Du skal kunne færdiggøre din HF-uddannelse i det kommende semester når du tilmelder dig Eksamensprojekt.

Der mulighed for at lave Eksamensprojekt i efteråret og i foråret. Tilmeldingsfristen til eksamen i Eksamensprojekt i efteråret er i august og tilmeldingsfristen i foråret er i januar. Hold øje med Studieinfo.

Du skal kunne færdiggøre din HF-uddannelse i det kommende semester når du tilmelder dig Eksamensprojekt. Sørg derfor selv at tage kontakt til studievejledningen så de kan tjekke, hvornår du skal tilmelde dig.

Læs alt om EP her: Eksamensprojekt

Ansøgningsfrist for HF/GS: Seneste frist for ansøgning på HF/GS er 1. oktober for vintereksamen og 1. marts for sommereksamen. Hent HF/GS ansøgningsskema her: HF-GS dispensationsansøgning

Ansøgningsfrist SSO: Eksamensdispensation til SSO i december 2023 skal søges senest 5. september 2023. Du finder ansøgningsskemaet her: SSO dispensationsansøgning

Eksamensinfo for AVU

Hvis du er syg til eksamen, skal du kontakte skolen. Dette skal gøres inden eksamens start på tlf. 8732 2500

Ansøgningsfrist for AVU: Seneste frist for ansøgning på 9.-10. klasses niveau er 1. oktober for vintereksamen i december og 1. marts for sommereksamen. Du finder ansøgningsskemaet her: AVU dispensationsansøgning