Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

Info om eksamen

Eksamensinfo for HF

Større skriftlig opgave (SSO) er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset, hvor den vægtes med 1,5 i en hel HF-eksamen. Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Hvis opgaven skrives i et sprogfag, kan skolen dog give tilladelse til, at opgavebesvarelsen udarbejdes på det pågældende fremmedsprog. Det kræver, at man søger om det.

Hvilket fag: Opgaven udarbejdes inden for 1-2 fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt eksamen i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal du følge eller have aflagt prø­ve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Du skal udarbej­de opgaven på det højeste faglige niveau, som du følger eller har fulgt i fage­ne.

Hvornår: Er du enkeltfagskursist, som tager en hel HF-uddannelse, skal du tilmelde dig SSO, hvis du kan færdiggøre uddannelsen i løbet af skoleåret 2023-2024. Hvis du følger et to-årigt forløb i faget, kan du først skrive opgaven på andet år.

Muligheder for dispensation: Du har mulighed for at søge dispensation til ekstra 3 dages forlænget skrivetid hvis du:

  • Har mere end 30 timers erhvervsarbejde
  • Har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ønsker du at søge dispensa­tion, skal det skrives på din tilmelding. Hvis du har fysisk eller psykisk nedsat funktion, skal du vedlægge relevant dokumentation f.eks. lægeerklæring. Erhvervsarbejde skal doku­menteres med en lønseddel fra din arbejdsgiver. 

Læs alt om SSO her: Større Skriftlig Opgave

Links til Ministeriets læreplan for større skriftlig opgave.

Eksamensprojekt (EP) er en obligatorisk eksamen for alle hf-enkeltfagskursister som ønsker at tage en fuld HF. Eksamensprojektet laves i to fag. Du skal udarbejde en skriftlig synopsis, som danner grundlag for den individuelle mundtlige prøve.

Du skal kunne færdiggøre din HF-uddannelse i det kommende semester når du tilmelder dig Eksamensprojekt.

Der mulighed for at lave Eksamensprojekt i efteråret og i foråret. Tilmeldingsfristen til eksamen i Eksamensprojekt i efteråret er i august og tilmeldingsfristen i foråret er i januar. Hold øje med Studieinfo.

Du skal kunne færdiggøre din HF-uddannelse i det kommende semester når du tilmelder dig Eksamensprojekt. Sørg derfor selv at tage kontakt til studievejledningen så de kan tjekke, hvornår du skal tilmelde dig.

Læs alt om EP her: Eksamensprojekt

Hvis du har behov for særlige prøvevilkår, skal du kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. Er du ordblind, er en gyldig ordblindetest tilstrækkelig. Hvis du har en anden funktionsnedsættelse, skal du vedhæfte en lægeerklæring til din ansøgning. Lægeerklæringen skal begrunde og bekræfte behovet for det, du søger dispensation til.

Ansøgningsfrist for HF/GS: Seneste frist for ansøgning på HF/GS er 1. oktober for vintereksamen og 1. marts for sommereksamen. Hent HF/GS ansøgningsskema her: HF-GS dispensationsansøgning

Ansøgningsfrist SSO: Eksamensdispensation til SSO i foråret 2024 skal søges senest 19. januar 2024. Du finder ansøgningsskemaet her: SSO dispensationsansøgning

Eksamensinfo for AVU

Hvis du er syg til eksamen, skal du kontakte skolen. Dette skal gøres inden eksamens start på tlf. 8732 2500

Hvis du har behov for særlige prøvevilkår, skal du kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. Er du ordblind, er en gyldig ordblindetest tilstrækkelig. Hvis du har en anden funktionsnedsættelse, skal du vedhæfte en lægeerklæring til din ansøgning. Lægeerklæringen skal begrunde og bekræfte behovet for det, du søger dispensation til.

Ansøgningsfrist for AVU: Seneste frist for ansøgning på 9.-10. klasses niveau er 1. oktober for vintereksamen i december og 1. marts for sommereksamen. Du finder ansøgningsskemaet her: AVU dispensationsansøgning