Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

Skolens bestyrelse

Om bestyrelsen

Aarhus HF & VUC blev i forbindelse med Kommunalreformens gennemførelse 1. januar 2007 til en selvejende institution under staten. Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, som er bredt sammensat.

Bestyrelsens sammensætning:

 • Bestyrelsesformand: Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet
 • Næstformand: Peter L. Moesgaard, direktør for Jordbrugets Uddannelsescenter

Eksternt udpeget:

 • Mogens Birkebæk, advokat (udpeget af Erhverv Aarhus)
 • Kresten Vendelboe, formand for FH Aarhus (udpeget af Aarhus byråd)
 • Berit Eika, prorektor på Aarhus Universitet (udpeget af Aarhus Universitet)
 • Peter Moesgaard, direktør for Jordbrugets Uddannelsescenter (udpeget af erhvervsskolerne i Aarhus)
 • Solveig Klyvø, udskolingsleder på Frederiksbjerg Skole (udpeget af Aarhus Kommune, Børn & Unge)
 • Susanne Tellerup, dekan for pædagoguddannelsen på VIA University College (udpeget af Professionshøjskolen VIA University College)

Internt udpeget:

 • Maria Schmidt Rasmussen, Kursistrådet med stemmeret
 • Mikkel Hovvang Olsen, Kursistrådet uden stemmeret
 • Jesper Krarup Andreasen, medarbejder med stemmeret
 • Casper Borch Hansen, medarbejder uden stemmeret

Herudover fremgår det af vedtægten, at bestyrelsens medlemmer efter konstitueringen kan supplere sig med op til yderligere to medlemmer.

Flg. personer er udpeget ved selvsupplering:

 • Jens Joel, folketingsmedlem (S)
 • Peter Kjær, direktør, Schouw & co.

Deltagere i møderne i øvrigt:

Direktionen på Aarhus HF & VUC:

 • Erik Ernø-Kjølhede, rektor
 • Storm Rasmussen, studierektor for det gymnasiale område samt vicerektor
 • Michael Sandberg, forstander for AVU-området
 • Per Lund, administrationschef for serviceområdet

Referent ved møderne: Peter Cederstrøm

Se dagsordener, referater m.m. fra bestyrelsesmøder de seneste 5 år: Bestyrelsesmøder