Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

Studiestøtte

Muligheder for studiestøtte

På skolen er der studieværksteder i en lang række fag, hvor du kan få hjælp til lektier og afleveringsopgaver. Der er både studieværksteder for AVU- og HF-kursister samt for kursister på Online. Se tid og sted for studieværkstederne på Studieinfo

Skolens læsevejledere tilbyder hjælp til kursister, som har behov for at forbedre deres læsning og/eller ønsker at blive testet for læse- og skrivevanskeligheder. Skolen tilbyder derudover IT-værktøjer, der kan hjælpe dig med læsning og skrivning. Se mere her: Læse- og skrivestøtte

Se læsevejledningens kontaktoplysninger og træffetider på Studieinfo.

Skolens matematikvejledere tilbyder hjælp til kursister, som har behov for ekstra støtte i matematik og/eller som ønsker at blive testet for almene matematikvaskeligheder. 

Se træffetider og kontaktoplysninger for matematikvejlederne på hhv. AVU og HF på Studieinfo

Hvis du oplever personlige vanskeligheder i dit liv som f. eks en uoverskuelig hverdag, belastende relationer eller blokeringer i dit studium, kan du henvende dig i den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

Du kan blive henvist gennem studievejledningen eller selv tage kontakt, Du finder kontaktoplysninger og træffetider på Studieinfo.

Der kan søges om mentorstøtte, hvis man har en dokumenteret psykisk funktionsnedsættelse.

Mentorkorpset består af lærere, der tilbyder støtte til f.eks. at skabe struktur og planlægge lektier samt skriftlige afleveringer, eller støtte i forhold til at indgå i forskellige sociale relationer. Mentoren kan også være en støtte til at håndtere andre personlige og sociale problemer. Mentoren tager altid den første kontakt, og der kan gå op til 14 dage mellem ansøgningstidspunkt og den første kontakt med mentor.

Ansøgningsprocessen består i at udfylde en mentoransøgning og bemyndigelseserklæring hos en studievejleder sammen med indlevering af dokumentation for ens diagnose. Samtale med en studievejleder kan bestilles her: Bestil tid til samtale

SPS står for specialpædagogisk støtte, og det er en mulighed for at få hjælp og støtte til din uddannelse, hvis du har en funktionsnedsættelse. Støtteformen er forskellig alt efter hvilken funktionsnedsættelse, du har. Støtteordningen skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med andre kursister, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder.

Hvem kan søge SPS og hvilken støtte kan man få?

OrdblindhedDer kan søges som IT-hjælpemidler, studiestøttetimer og adgang til NOTA. Kontakt læsevejledningen.

SynshandicapDer kan søges som diverse IT-hjælpemidler, sekretærtimer, studiestøttetimer og bevilling til produktion af undervisnings- og eksamensmaterialer hos NOTA. Book en tid til samtale hos studievejledningen.

Hørehandicap: Der kan søges om tolketimer, sekretærtimer, studiestøttetimer og bevilling til produktion af undervisnings- og eksamensmaterialer hos NOTA. Book en tid til samtale hos studievejledningen.

Fysiske funktionsnedsættelser: Der kan søges om ergonomiske møbler og sekretærtimer. Book en tid til samtale hos studievejledningen.

Psykiske funktionsnedsættelser: Der kan søges om studiestøttetimer. Læs mere under mentorordning eller book en tid til samtale hos studievejledningen.

Læs mere om SPS på 
https://www.spsu.dk/