Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

Studie- og ordensregler

Læs mere om reglerne

Som kursist skal du følge forskellige regler her på skolen. Både i undervisningen og i aktiviteter uden for undervisningen. Helt overordnet er der 3 ting, du skal huske:

 1. Kom til undervisningen, og deltag aktivt.
 2. Lav dine lektier, og lad være med at snyde med afleveringerne.
 3. Opfør dig hensynsfuldt over for dine medkursister, lærere og andet personale.

Vær i øvrigt opmærksom på, at der er regler for brug af mobiltelefon og computer i undervisningen:

 • Din mobiltelefon skal blive liggende i tasken og kun tages frem, hvis den skal bruges i undervisningen. Det er din lærer, der afgør, om den skal bruges i undervisningen. I særlige tilfælde, fx syge børn, kan din lærer give dig dispensation til at mobilen må ligge fremme.
 • Computere indgår naturligt som en del af undervisningen, og der er krav om, at du som kursist medbringer bærbar computer.OBS! Vi fraråder, at du køber en Chrome Book, da fagprogrammer ikke kan installeres. Hvis du er kursist på AVU og ikke selv har en computer, er det – mod betaling af et depositum – muligt at låne en computer. Din computer skal være lukket, medmindre den bruges til undervisningsøvelser. Det er din lærer, der afgør, hvornår den skal bruges i undervisningen.

Bemærk også, at det er dit ansvar dagligt at holde dig orienteret på hhv. Intra (vigtig info om aktiviteter m.m. på skolen) og Ludus Web (vigtig info om din undervisning f.eks. vigtige beskeder fra dine lærere og lektier). Her kan du læse mere om Intra og Ludus Web, herunder hvordan du logger på: Skolens IT-systemer.

Undervisning, der afvikles virtuelt, er sidestillet med undervisning, der afvikles ved fysisk fremmøde. Dvs. at vi har samme forventninger til dig om at møde ind til virtuelle lektioner til den aftalte tid i Ludus, til at være forberedt og deltage aktivt i undervisningen – uanset om det er lærerstyret eller gruppearbejde.

Når den virtuelle undervisning afvikles, skal dit kamera være tændt, og du skal følge lærerens anvisning i forhold til om din mikrofon skal være tændt eller slukket. Det er ikke tilladt at du videooptager undervisningssekvenser i Meet. Din lærer kan dog optage undervisningen og efterfølgende dele videoklippet med hele holdet – men kun hvis både læreren og alle kursister på holdet er indforstået med dette.

Undtagelsesvist og i helt særlige situationer kan kravet om tændt kamera afviges. Kursisten skal ansøge den pædagogiske ledelse om retten til at benytte sig af denne mulighed i bestemte situationer.

Der er mødepligt til undervisningen. Det betyder, at vi forventer, at du som kursist på hold:

 • Møder til tiden, er velforberedt og afleverer dine opgaver til tiden
 • Er nærværende og yder et konstruktivt bidrag til undervisningen i timerne
 • Er ansvarlig i forhold til gruppearbejde og andre arbejdsformer, der indebærer samarbejde med dine medkursister
 • Løbende holder dig orienteret om din studieaktivitet og gør, hvad du kan for at rette op på eventuelle mangler
 • I tilfælde af fravær fra undervisningen selv orienterer dig om, hvad holdet har lavet og udarbejder de manglende opgaver.

Dine lærere og ledelsen vurderer din studieaktivitet løbende, både i forhold til registreret fravær og aflevering af opgaver. Dit fremmøde til undervisningen registreres elektronisk, og du kan via Ludus Web løbende holde dig ajour med det. Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt kontakter dine lærere, din studievejleder eller – hvis du går i en klasse – din tutor. Så kan I sammen kan lave en plan for genopretning af studieaktiviteten. I tilfælde af længerevarende eller gentaget fravær kan du blive afkrævet en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Hvis du mod forventning ikke lever op til reglerne om studieaktivitet, vil du få en skriftlig advarsel og blive indkaldt til en samtale med din studievejleder med henblik på at udarbejde en plan for genopretningen af dit studieforløb. Såfremt du ikke overholder den aftalte plan, kan du miste din SU og blive udmeldt af undervisningen.

Der er mødepligt til undervisningen på 9.-10. klasses niveau og krav om studieaktivitet, hvilket betyder, at du møder velforberedt op til timerne, deltager aktivt i undervisningen og afleverer de opgaver, der kræves, samt deltager i de planlagte prøver.

Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt kontakter dine lærere, din studievejleder eller – hvis du går i en klasse, din kontaktlærer – så I sammen kan lave en plan for din fremtidige studieaktivitet. På Aarhus HF & VUC registreres fremmøde elektronisk, og som kursist kan du via Ludus Web løbende holde dig ajour med din egen fremmødeprocent.

Ustabilt fremmøde eller manglende studieaktivitet, herunder opgaveaflevering, kan desuden betyde, at du skriftligt indkaldes til samtale i studievejledningen med henblik på at udarbejde en plan for genopretningen af dit studieforløb. Såfremt du ikke overholder den aftalte plan, kan du miste din SU og blive udmeldt af undervisningen.

Som kursist vil du automatisk blive udmeldt uden yderligere varsling, hvis:

 • Du ikke møder til kursusstart (2 undervisningsgange)
 • Du udebliver fra undervisningen i en måned
 • Du ikke møder til indkaldte samtaler med studievejleder eller leder.

Som kursist vil du blive indkaldt til samtale i vejledningen med advarsel om forbedring, hvis:

 • Du har fravær tre på hinanden følgende undervisningsgange
 • Dit fravær overstiger 15 pct. af de læste lektioner.

Fastholdelsesplan – AVU

Mødepligt og studieaktivitet på Online Din studieaktivitet måles på, at du afleverer opgaver, der fagligt kan godkendes, samt at du går op til den afsluttende eksamen i faget. Læs mere her:

Du finder kontaktoplysninger og træffetider her: Administrationen for Online-undervisning

Se også hvilke krav, du skal opfylde for at få SU, her: Priser & SU

Når du afleverer en skriftlig opgave, som du er afsender på, skal du selv have skrevet “teksten” i opgaven. Hvis du indsætter materiale fra andre kilder uden at gøre opmærksom på, at “teksten” ikke er skrevet af dig, betragtes det som snyd. Eksempler på snyd er, hvis du kopierer tekst fra 

 • andre tekster fra internettet
 • fra Chatbot.gpt, Copilot eller lignende kunstig-intelligens-software, som skriver din opgave/dele af din opgave for dig
 • en opgaveportal
 • en anden kursists besvarelse
Til skriftlige terminsprøver og eksamen er det et krav, at du anvender det digitale monitoreringsværktøj ExamCookie, som overvåger din aktivitet på computeren under eksamen.

Disse konsekvenser får det, hvis du snyder:
Hvis din lærer kan dokumentere/sandsynliggøre, at du har snydt i en opgave, får du en skriftlig advarsel og/eller indkaldes til samtale med en leder på skolen. 

Hvis du gentager forseelsen, vil du blive midlertidigt hjemsendt eller udmeldt af den tilrettelæggelse eller de(t) hold, du går på.

Hvis du snyder til en eksamen, vil du blive bortvist – dvs. du mangler denne eksamen – eller du får karakteren minus 3.

Læs mere om krav til skriftlige opgaver mm.: Regler om snyd i skriftlige opgaver / ved eksamen

Ved længerevarende fravær, sygdom til eksamen og ansøgning om eksamensdispensation kan du blive bedt om en lægeerklæring, som du selv skal betale.