Udstedelse af prøvebevis

Vælg bevis her:

Bestilling: Når du afslutter en hel HF via enkeltfag skal du selv bestille et helt bevis.
Har du afsluttet fag på andre skoler, som skal medtages på dit samlede HF-bevis på Aarhus HF & VUC, skal du booke en tid ved en studievejleder og medtage dokumentation på de afsluttede fag til samtalen. Dette skal gøres, før du bestiller dit bevis.

Når du afslutter en SOF (supplerende overbygningsforløb), skal du selv bestille et bevis. Har du et fag fra andre skoler, som skal med i dit samlede SOF bevis, skal du kontakte vores vejleder, for at få laver merit. Skriv til gsstudievejleder@aarhushfogvuc.dk og vedhæft dokumentation for det ønskede fag.

Husk, medbring altid billedlegitimation ved afhentning.

Fristen for bestilling er 16. juni 2023. Fra fredag den 23. juni 2023 er beviset klar til afhentning i receptionen på Aarhus HF & VUC. Efter udløb af bestillingsfristen kan prøvebeviser fortsat bestilles. Der sendes en SMS, når beviset er færdigt.

Har du bestilt og bor du ikke i Aarhus Kommune, bliver dit bevis sendt med posten d. 23. juni 2023. Vær opmærksom på, at det kan tage op til 15 dage med Post Nord.

Pårørende kan afhente beviset ved forevisning af en fuldmagt, som du kan hente her: Fuldmagt.

Tilbagebetaling: Har du betalt for fag på andre skoler og ønsker deltagerbetalingen retur herfor, skal du aflevere dokumentation for betalingen. Det kan afleveres i receptionen på Aarhus HF & VUC eller sendes med mail til hfadm@aarhushfogvuc.dk

Upload til minkompetencemappe.dk / optagelse.dk: Eksamens- og prøvebeviser vil være uploadet til minkompetencemappe.dk senest 23. juni 2023. Hvis du ikke kan se dit bevis, kan du henvende dig til skolens studieadministration på mailen hfadm@aarhushfogvuc.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du søger videre med dine beviser på følgende links:

Afhentning: Ovenstående beviser for vintereksamen 2022/2023 er klar til afhentning i receptionen efter d. 20. januar 2023.

Upload til minkompetencemappe.dk / optagelse.dk: Eksamens- og prøvebeviser vil være uploadet til minkompetencemappe.dk senest 20. januar 2023. Hvis du ikke kan se dit prøvebevis, kan du henvende dig til skolens studieadministration på mailen hfadm@aarhushfogvuc.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du søger videre med dine beviser på følgende links:

Beviser fra tidligere år: Har du brug for et fysisk prøvebevis  for en prøve aflagt i perioden maj/juni 2020 til og med januar 2023, kan du afhente det i vores reception. Husk at medbringe billedlegitimation. Pårørende kan også afhente beviset ved forevisning af en fuldmagt, som du kan hente her: Fuldmagt.

Drejer det sig om prøvebeviset vedr. eksamen 2016-2021, skal du skrive til os på hfadm@aarhushfogvuc.dk

Drejer det sig om en prøve, som er aflagt før december 2016, er det originale prøvebevis udskrevet og sendt til din folkeregisteradresse. I det tilfælde kan du kontakte vores reception og bede om en eksamensprotokol. Husk at medbringe billedlegitimation.

Eksamensbevis uploades til optagelse.dk senest 25. juni 2021. Har du brug for et originalt eksamensbevis (i papir) kan du få det udleveret ved dimissionen eller umiddelbart derefter.

Hvis du bor uden for Aarhus Kommune kan du få beviset tilsendt.

Pårørende kan også afhente beviset ved forevisning af en fuldmagt, som du kan hente her: Fuldmagt.

Husk altid at medbringe billedlegitimation ved afhentning.

Alle AVU-eksamensbeviser kan afhentes på skolen fra og med mandag den 16. januar 2023 fra kl. 12:00 i skolens reception i de normale åbningstider.

FVU-beviser vil blive sendt til din e-boks.

Såfremt du har brug for dit eksamensbevis før den 16. januar 2023 i forbindelse med optag på anden uddannelse, kan du henvende dig i skolens reception.

Såfremt du har bopæl uden for Aarhus Kommune kan beviser fremsendes. Henvendelse herom skal rettes til skolens reception/skolens hovednummer 87 32 25 00.