Aarhus HF og VUC logo
Søg
Close this search box.

For selvstuderende

Læs mere om selvstudium

Det er muligt at tilmelde sig som selvstuderende til prøver på 9.-10. klasses niveau uden at have fulgt undervisning. Der er dog et fagligt adgangsniveau, og derfor skal du gennemføre en test inden optagelse.

Som selvstuderende bliver du tilbudt vejledning om fagets indhold samt orientering om eksamenstidspunkt og eksamenskrav af en faglig vejleder. Herudover har du selv ansvaret for at blive klædt på til den afsluttende eksamen. Bemærk, at du også selv skal finde og anskaffe materialer til faget.

Eksamen afholdes én gang om året i maj/juni.

Tilmelding sker i studievejledningen, og tilmeldingsfristen er 28. februar 2024. OBS! For selvstuderende, der er indskrevet på andre uddannelser/skoler (f.eks. specialskole) gælder særlige regler, procedurer og priser. Kontakt AVU-studievejledningen for nærmere info.

På Aarhus HF & VUC har du mulighed for at gå til eksamen som selvstuderende i en række fag. Studievejledningen kan hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål vedr. selvstudiet.

Til en hel HF-eksamen kan man kombinere eksamener taget som almindelig holdkursist, med eksamener taget som selvstuderende. Du kan som selvstuderende maks. tilmelde dig 3 fag pr. termin, og hvis du udebliver fra eksamen, kan du kun få lov at blive tilmeldt faget igen, hvis årsagen er dokumenteret sygdom. Tilmelding foregår via webshoppen. Der opkræves et administrationsgebyr, som skal betales ved tilmelding. Vi gør opmærksom på, at dette gebyr ikke kan refunderes, hvis du fortryder eller framelder dig, efter din ansøgning er blevet godkendt.

Inden tilmelding forpligter du dig til at læse FAQ (ofte stillede spørgsmål) for selvstuderende.

Aarhus HF & VUC afholder kun eksamen for selvstuderende ved sommereksamen i maj/juni, og seneste frist for tilmelding og betaling er 1. marts.

Der gives ikke SU til selvstuderende.

Som selvstuderende har du en faglig vejleder i hvert fag. Vejlederens opgave er at rådgive dig vedrørende eksaminationsgrundlag og svare på spørgsmål om eksamen. Du har ret til 45 minutters vejledning pr. fag. Læs mere i vores FAQ, hvordan du bør forvalte disse 45 minutter. Vejlederens navn og mailadresse offentliggøres umiddelbart efter at webshoppen lukker for tilmelding og vil fremgå af eksaminationsgrundlaget primo marts.

Skolen har lavet det eksaminationsgrundlag, som man skal gå til eksamen i for hvert fag og niveau. Eksaminationsgrundlagene findes her: Eksaminationsgrundlag selvstuderende

For at kunne gå til eksamen i biologi, fysik, geografi og kemi skal du have gennemført et laboratoriekursus i faget og have lavet diverse rapporter/journaler. Deltagelse i laboratoriekursus på B- eller A-niveau forudsætter, at faget er gennemført på det underliggende niveau. Hvis du f.eks. tilmelder dig til B-niveau uden at have aflagt prøve på C-niveau, kræver det at du deltager i laboratoriekursus på både 0-C niveau og C-B niveau.

Se hvornår laboratoriekurserne afholdes her: Laboratoriekurser. Husk at fremmøde til samtlige dage er obligatorisk.

Hvis du har tilmeldt dig som selvstuderende på Aarhus HF og VUC senest den 1. marts 2024 i et af laboratoriefagene, er du automatisk tilmeldt et laboratoriekursus på det pågældende niveau samt eventuelt underliggende niveau.

Selvstuderende fra andre skoler skal tilmelde sig laboratoriekursus. Tilmeldingsfristen er den 1. marts 2024. 

Du kan normalt fritages for laboratoriekurser, hvis du kan fremlægge samtlige godkendte rapporter fra tidligere gennemførelse af de krævede praktiske øvelser. Den faglige vejleder skal godkende disse rapporter.

Inden du møder til laboratoriekursus, bedes du printe og læse øvelsesvejledningen til det kursus du skal på samt dokumentet om laboratoriepraksis, der blandt andet beskriver retningslinjer for udformning og aflevering af rapporter. Her finder du øvelsesvejledninger og dokument om laboratoriepraksis.

Når eksamensplanen er klar ca. medio maj, vil du modtage et brev fra skolen indeholdende oplysninger om din(e) skriftlige og mundtlige eksamen(er). Hvis du ikke har modtaget et brev fra skolen senest d. 15. maj, bedes du omgående kontakte skolen på mailadressen: hfselvstuderende@aarhushfogvuc.dk

Du er selv forpligtet til at kontakte din vejleder for at få oplyst den præcise dato/tidspunkt for eksamen, samt indhente informationer om eksamen. Generelle oplysninger om eksamen vil blive tilsendt sammen med eksamensbrevet, og der vil i løbet af foråret blive lavet et link til eksamensfolderen via hjemmesiden.

Evt. framelding til eksamen skal meddeles pr. mail til hfselvstuderende@aarhushfogvuc.dk hurtigst muligt og senest 3 dage inden eksamens start. Vigtigt: Du har ingen krav på at blive eksamineret på et andet tidspunkt, hvis du ikke møder op, til det af vejleder oplyste tidspunkt for eksamen.

Du vil miste retten til eksamen, hvis du, i fag med eksperimentelt arbejde, ikke kan dokumentere, at du har gennemført laboratoriekursus – eller hvis du har lavet rapporter og journaler tidligere, men ikke har forelagt dem for vejleder senest den 1. marts.

Du vil miste retten til eksamen, hvis du ikke har opfyldt det/de specifikke krav, der fremgår i pågældende fags læreplan (f.eks. aflevering af projektopgaver, angivelse af supplerende læsning, udarbejdelse af synopsis osv). Læs mere om fagene og de faglige mål på MBU’s hjemmeside.

Du skal selv anskaffe og købe materialer. Der udlånes ikke bøger til selvstuderende. Enkelte vejledere har sammensat kompendier til deres fag, som vil være tilgængeligt via eksaminationsgrundlaget.

Hvis du har planer om at tage en hel HF-eksamen, er der krav om at skrive SSO. Du kan læse mere om SSO her: Større Skriftlig Opgave.

Hvis du har planer om at tage en hel HF-eksamen via enkeltfag, skal du skrive både SSO og udarbejde et eksamensprojekt. Læs mere om eksamensprojekt her: Eksamensprojekt (EP)