Info om eksamen

Info om eksamen på HF/GS:

Generel info om sommereksamen 2021
Info om mundtlig HF-eksamen, sommer 2021
COVID-19 retningslinjer i forbindelse med eksamen
FAQ: COVID-19 og eksamen
Upload af lægeerklæring / Covid19-testsvar
Sygemelding til eksamen*
Brugen af IT ved eksamen
Udstedelse af prøvebevis GS og HF-enkeltfag
Klagevejledning ifm eksamenskarakter

Klagevejledning ifm standpunktskarakter
Find vej til eksamen

* Hvis du har corona, afventer testsvar på baggrund af coronasymptomer eller har været i nærkontakt til en coronasyg og derfor er i isolation, skal du følge de almindelige procedurer for Sygdom ved HF-eksamen. Du skal inden for en uge aflevere lægeerklæring eller svar på coronatest (positiv som negativ). Hvis du har gjort dette, vurderer vi hurtigst muligt derefter, om der kan planlægges en ny eksamen i juni, eller om der skal gives en standpunktskarakter, som ophøjes til en eksamenskarakter.


Info om eksamen på AVU:

COVID-19 retningslinjer i forbindelse med eksamen
FAQ: COVID-19 og eksamen
Oversigt over tilladte hjælpemidler til mundtlige prøver
Oversigt over tilladte hjælpemidler til skriftlige prøver
Udstedelse af prøvebevis AVU
Betingelser for adgang til prøve
Klagevejledning
Regler for prøveafholdelse

Sygdom ved AVU-eksamen: Hvis du er syg til eksamen, venter på testsvar (corona) eller er nærkontakt til en coronasyg og derfor i isolation, skal du kontakte skolen. Dette skal gøres inden eksamens start på tlf. 8732 2500.

Større Skriftlig Opgave (SSO)

Større skriftlig opgave (SSO) er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset, hvor den vægtes med 1,5 i en hel HF-eksamen. Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Hvis opgaven skrives i et sprogfag, kan skolen dog give tilladelse til, at opgavebesvarelsen udarbejdes på det pågældende fremmedsprog. Det kræver, at man søger om det.


Hvilke fag
Opgaven udarbejdes inden for 1-2 fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt eksamen i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal du følge eller have aflagt prø­ve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Du skal udarbej­de opgaven på det højeste faglige niveau, som du følger eller har fulgt i fage­ne.


Hvornår
Er du enkeltfagskursist, som tager en hel HF-uddannelse, skal du tilmelde dig SSO, hvis du kan færdiggøre uddannelsen i løbet af skoleåret 2019/20. Hvis du følger et to-årigt forløb i faget, kan du først skrive opgaven på andet år.


Muligheder for dispensation
Du har mulighed for at søge dispensation til ekstra 3 dages forlænget skrivetid hvis du:

- har mere end 30 timers erhvervsarbejde
- har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Ønsker du at søge dispensa­tion, skal det skrives på din tilmelding. Erhvervsarbejdet skal doku­menteres med en lønseddel fra din arbejdsgiver. Hvis du har fysisk eller psykisk nedsat funktion, skal du søge om dispensation i Studieadmini­strationen hos Karin Nørholm (lokale 4.10) vedlagt relevant dokumentation.

Læs alt om SSO her: Større Skriftlig Opgave

Links til Ministeriets læreplan og vejledning for større skriftlig opgave

Læreplanen 2017
HF-vejledningen 2019

Eksamensprojekt (EP)

Eksamensprojekt (EP) er en obligatorisk eksamen for alle hf-enkeltfagskursister som ønsker at tage en fuld HF. Eksamensprojektet laves i to fag. Du skal udarbejde en skriftlig synopsis, som danner grundlag for den individuelle mundtlige prøve.

Du skal kunne færdiggøre din HF-uddannelse i det kommende semester når du tilmelder dig Eksamensprojekt.

Der mulighed for at lave Eksamensprojekt i efteråret og i foråret. Tilmeldingsfristen til eksamen i Eksamensprojekt i efteråret er i august og tilmeldingsfristen i foråret er i januar. Hold øje med Studieinfo.

Du skal kunne færdiggøre din HF-uddannelse i det kommende semester når du tilmelder dig Eksamensprojekt. Sørg derfor selv at tage kontakt til studievejledningen så de kan tjekke, hvornår du skal tilmelde dig.

Læs alt om EP her: Eksamensprojekt

Eksamensdispensation

Ansøgningsfrist for HF/GS
Seneste frist for ansøgning på HF/GS er 1. oktober for vintereksamen og 1. marts for sommereksamen. Hent HF/GS ansøgningsskema her: HF-GS dispensationsansøgning sommer 2021

Ansøgningsfrist for AVU
Seneste frist for ansøgning på 9.-10. klasses niveau er 1. oktober for vintereksamen i december og 1. marts for sommereksamen. Du finder ansøgningsskemaet her: AVU dispensationsansøgning sommer 2021

Ansøgningsfrist SSO
Eksamensdispensation til SSO i marts 2021 skal søges senest 25. januar 2021. Du finder ansøgningsskemaet her: HF dispensationsansøgning SSO marts 2021

Tidsfrister

Dispensationsansøgninger: 1. oktober for vintereksamen i december og 1. marts for sommereksamen i maj/juni. T

Tilmelding som selvstuderende: 1. marts for AVU og 15. marts for sommereksamen i maj/juni. Henvendelse i studievejledningen.

Roter venligst din telefon for at se siden